Predavači

Saradnik
Todor Mitrović

Saradnik Todor Mitrović rođen je 21. 08. 1998. godine na Cetinju. Osnovnoškolsko obrazovanje stekao je u školi “21 Maj” u Podgorici, uporedo pohađajući i nižu Muzičku školu “Vasa Pavić”. Nakon završenog četvorogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ i dobijene diplome "Luča" 2017. godine upisuje studije moderne i savremene umjetnosti na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica, gdje je diplomirao 2020. godine sa prosjekom 9,97, stekavši zvanje Bachelor Istoričara i teoretičara umjetnosti. Tokom 2021. godine je i specijalizirao na pomenutom Fakultetu odbranivši sa ocjenom 10.00 rad na temu Otvorena društvena pitanja i savremena crnogorska likovna scena (studija slučaja) pod mentorstvom prof. dr Maje Đurić. Od januara 2021. godine angažovan je na Fakultetu umjetnosti kao saradnik u nastavi i saradnik na administrativnim poslovima. Student je druge godine postdiplomskih master studija Fakulteta umjetnosti.

Još tokom osnovne škole Mitrović je pokazivao talenat za pisanje, glumu i govorništvo. Osvajao je nagrade na recitatorskim takmičenjima, uključujući i drugo mjesto na Opštinskom takmičenju recitatora Podgorice 2011. godine. Kao recitator, govoreći stihove Radovana Zogovića, učestvovao je i u manifestaciji obilježavanja desetogodišnjice nezavisnosti Crne Gore, organizovane u Crnogorskom narodnom pozorištu, 2016. godine. U nekoliko navrata učestvovao je i u izradi auditivnog sadržaja za potrebe nastave maternjeg jezika u Resursnom centru za obrazovanje i osposobljavanje “1. Jun”. Svoju poeziju čitao je na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga 2018. godine, predstavljajući Univerzitet Donja Gorica. Kao dio amaterskog pozorišnog ansambla Gimnazije „Slobodan Škerović“ 2017. godine učestvovao je i na Festivalu dramskih amatera Crne Gore osvojivši treće mjesto u takmičarskom djelu programa predstavom “Romeo i Krulija”. Kao student Fakulteta umjetnosti prisustvovao je velikom broju predavanja i naučnih tribina organizovanih od strane Univerziteta Donja Gorica, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Ministarstva kulture i medija Crne Gore, kao i Centra savremene umjetnosti. Bio je dio tima Fakulteta umjetnosti angažovanog u sprovođenju projekta CultDMap (Interactive Cultural Digital Map of Montenegro), koji se u saradnji sa kompanijom Čikom realizovao pod pokroviteljstvom Evropske unije i Ministarstva nauke Crne Gore. Nagrađen je poveljom Univerziteta Donja Gorica kao najbolji student generacije upisane studijske 2017/18. godine, te nagradom "19. decembar" Glavnog grada Podgorice, za 2020. godinu. Laureat je i nagrade „prof. dr phil. Vladimir Vukićević“, za 2018. godinu.

Učestvovao je i u brojnim volonterskim akcijama - organizaciji različitih manifestacija, uključujući večeri poezije i pozorišne predstave humanitarnog karaktera poput „Posmatrača“ koji je u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore, 2018. godine premijerno izveden u Kulturno informativnom centru „Budo Tomović“. Između ostalog bio je i polaznik radionice inkluzivnog obrazovanja, koja je takođe organizovana pod pokroviteljstvom Kulturno informativnog centra „Budo Tomović“, a za temu je imala značaj socijalne inkluzije romske zajednice. Krajem 2018 i početkom 2019. godine uzeo je i aktivno učešće u Programu studentskog aktivizma „Glas studentima“ organizovanom od strane NVO „Mladi Romi“. Član je udruženja dijabetičara Crne Gore „Plavi krug“. Aktivno je bio uključen i u brojne sportske aktivnosti javnog karaktera, poput Podgoričkog Ultramaratona i Montenegro Business Runa. Tečno govori engleski i italijanski jezik.

Bibliografija:

T. Mitrović, Otvorena društvena pitanja i savremena crnogorska likovna scena (studija slučaja), Matica: Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, godina XXIII, broj 89, proljeće 2022, 407-452. ISSN 1450-9059;

 

https://www.maticacrnogorska.me/files/89/19%20todor%20mitrovi%C4%87.pdf

Todor Mitrović