Predavači

Saradnik iz prakse
mr Melisa Kalač Babačić

 

      Melisa Kalač Babačić rođena je 25.03.1990. godine u Rožajama. Osnovnu školu „Pavle Rovinski“ i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici završila je sa odličnim uspjehom i diplomom Luča. Arhitektonski fakultet u Podgorici upisala je 2008. godine. Nakon završenih osnovnih studija, upisuje master studije- smjer Urbanistička organizacija prostora, na Univerzitetu Dokuz Eylul u Izmiru, Turska. Master rad brani na temu ,, Connecting The City With Water:  Placemaking In Cases Of Manavgat, Turkey And Bar, Montenegro” 2016. godine. Nakon završenih master studija, na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici završava specijalističke studije na projektantskom smjeru te osim prethodno stečenog stepena obrazovanja MSc Urban designer stiče i zvanje Spec.Sci. Arh. odbranom diplomskog rada na temu ,, Arhitektonski projekat ski skakaonice Aste 1450 m.n.v. sa urbanističkom razradom ski centra na Štedimu, Hajla, Rožaje”.

Završila je B1 stepen italijanskog jezika dok se tečno služi engleskim (nivo C2) i turskim jezikom (nivo C2).

Radno iskustvo

  • Februar 2022 – …

-  Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za politehniku

-Saradnik na predmetima Uvod u urbanizam i Urbanističko planiranje i projektovanje 

  • Mart 2022 – …

-  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Direktorat za inspekcijski nadzor

-Urbanističko-građevinski inspektor za opštine Budva i Tivat

  • Jun 2021 – Mart 2022

-  Studio R.A.F.F. , Budva

-Arhitekta projektant na razradi idejnih i glavnih projekata

  • Mart 2016- Jun 2021

  -Yubriv, Kotor

-Arhitekta projektant, inženjer na gradilištu;  

  • Novembar 2016-Mart 2017

-Arhitektonski biro “Europrojekt”,Podgorica

-Arhitekta saradnik na projektima

  • Mart 2016-Avgust 2016

- HPG Planning GmbH.; Kompanija sa sjedištem u Štutgartu, Njemačkoj i Istanbulu, Turska

-Arhitekta-dizajner enterijera na projektima Burger King Enterijera u Evropi

Nagrade na konkursima

-Konkurs “Otvorene ideje za Crnu Goru”, Konceptualni projekat revitalizacije Kule Ganića,Rožaje, prva nagrada;

-Konkurs “Otvorene ideje za Crnu Goru”, Konceptualni projekat sportske hale u Beranama, druga nagrada;

Stručni članci

- Yapi dergisi, Turska

 Prof. Dr Ebru Çubukçu, DEU, Izmir; Melisa Kalač, Msc Urban design, DEU, Izmir

 "Post occupancy evaluation of Konak square in Izmir, Turska"  

Radionice 

  • Jul, 2014

-Saradnja sa opštinom Manavgat, Antalija na projektima Gradskog bazara i urbanističkom projektu gradskog centra

 link: http://www.matso.org.tr/haberler/dokuz-eylul-universitesindemanavgatgundemli-toplanti.html

  • Jul 2012

-FLATSCAPES, istraživanje fenomena savremene arhitekture u Holandiji, studijsko putovanje

  • Avgust 2015

-Potvrđeno učešće na Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies , 31.August- 05. September 2015 na Universitat Politechnica De Catalunya (UPC), Barcelona, Španija sa istraživanjem "What do people attend in commercial environments? Comparison of Familiar and Unfamiliar Environments" Prof. Dr Ebru Çubukçu; Melisa Kalač

mr Melisa Kalač Babačić