Predavači

Saradnik iz prakse
Marko Stjepčević

Marko Stjepčević rođen je 1983. godine u Podgorici. Nakon završene osnovne i srednje škole, upisuje Arhitektonski fakultet u rodnom gradu. Diplomirao je 2009. godine. Angažovan je kao predavač na Fakultetu “Politehnika” u sklopu Univerziteta Donja Gorica, na nastavnom modulu: “Prostor”, “Vizuelizacija i modeli” i “Uvod u arhitekturu”. Četiri godine je bio spoljni saradnik Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. Pisao kolumne za časopise: “Pogled” u izdavaštvu Inženjerske komore Crne Gore i “Prostor”.

Autor je velikog broja nagrađenih konkursa u zemlji i inostranstvu.

Kao predstavnik Arhitektonskog odsjeka Građevinskog fakulteta u Podgorici, od 2003. do 2005. predstavio se i imao izlaganja na: 27. Salonu Arhitekture u Beogradu; Međunarodnom kongresu studenata arhitekture bivše Jugoslavije u Novom Sadu; izlagao je i kao dio uže selekcije 13. Salona urbanizma u Banja Luci.

U okviru organizacije Arhitektonski studentski kongres država bivše Jugoslavije (Bg ASK ex Yu) 2006. godine, bio je predstavnik tima Arhitektonskog fakulteta Podgorica sa temom “Park revolucije, urbana reciklaža”. Na ovoj manifestaciji osvaja 3. nagradu na internom konkursu za prijedlog urbane reciklaže starog željezničkog mosta u Beogradu, kao ravnopravni član tima.

Iste godine njegov tim osvaja prvu nagradu na Konkursu za nadogradnju opštine Herceg Novi (realizovan objekat).

  1. godine kao predstavnik crnogorskog tima, učestvuje na EASA – European Architecture Students Assembly, Elefsina, Greece, tema “city_index”.

Na Konkursu za uređenje brda Šipčanik, sprovedenom 2007.godine, osvaja 1. nagradu, kao ravnopravni član tima.

Drugu nagradu osvojio je 2010.godine na Konkursu za rješenje “Evropske kuće šaha” u Meljinama, u saradnji sa Ivanom Rakčevićem.

Samostalno nastupa 2011. godine kada dobija 2. nagradu na Konkursu za rješenje stambeno-poslovnog kompleksa na lokaciji “Lukovića barake” u Tivtu.

Na Konkursu za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje turističkog kompleksa hotela “Delfin” u Herceg Novom, 2015.godine, osvojio je 3. nagradu.

U okviru Ljetnje škole arhitekture “Kotor APSS” – 2013.godine bio je jedan od mentora.

Iste godine, osvaja i prvu nagradu na Prvom crnogorskom salonu arhitekture, u kategoriji najbolji enterijer, za rekonstrukciju Osnovnog suda u Podgorici, sa kolegom Ivanom Miloševićem.

Kao ravnopravni član tima osvojio je 2. nagradu na međunarodnom Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije “Doma Revolucije” u Nikšiću.

Zajedno sa kolegom Nemanjom Milićevićem, osvaja prvu nagradu na Konkursu za projekat izložbe crnogorskog tima za crnogorski paviljon na XV Venecijanskom bijenalu arhitekture.

  1. Bio jedan od mentora manifestacije ASK karavan, studentima arhitekture sa EX YU prostora u Kolašinu i Herceg Novom.

Od 2017.do 2020.godine (član upravnog odbora Saveza arhitekata Crne Gore) sa kolegama iz Saveza arhitekata Crne Gore, angažovan u cilju podizanja svijesti o značaju prostora i jačanju arhitektonske scene u Crnoj Gori radi na više projekata kao što su: višenamjenski prostor “Kolektor” (u okviru stare fabrike Titex u Podgorici), 3. Salon arhitekture Crne Gore, te projektu kultivisanja zapuštenih, urbanih džepova “Mikro 020”, u saradnji sa Glavnim gradom.

2020.godine zvanično osniva svoj studio za arhitekturu OOUR, sa kolegom Nemanjom Milićevićem, u sklopu koga grade tim i saradnju sa ljudima različitih profila i struka, kao i brojnim koleginicama i kolegama na domaćim i inostranim projektima.

  1. druga nagrada na BAB, Balkan architectural biennale u Beogradu, za enterijer i revitalizaciju utvrđenja Besac na Skadarskom jezeru, projekat “Besac heritage retreat”, saradnja OOUR-a sa koleginicama Emom Alihodžić Jašarović i Sanjom Paunović Žarić.
  2. Ovaj projekat je nagrađen nagradom za najbolji enterijer na 5. CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE, održanom u Podgorici.

Na prvim crnogoskim DANIMA ARHITEKTURE, 2022.godine, imao čast da intervjuiše sve predavače, u formi podcast-a sa dana arhitekture.

Na poziv raznih udruženja, bio je mentor u sklopu arhitektonskih radionica u zemlji i šire. Takođe, bio je član više žirija na arhitektonskim konkursima u Crnoj Gori.

Marko Stjepčević