Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Nenad Lipovac

Nenad Lipovac (1953.), profesor u trajnom zvanju, predaje na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1994. na temu "Analiza arhivske grafičke i kartografske dokumentacije Petrinje – Prilog istraživanju urbanog razvoja grada", a doktorirao je u listopadu 2000. g. nakon višegodišnjeg doktorskog istraživanja na UC Berkeley, College of Environmental Design na temu "Planning as a Function of Preserving the Identity of Place". Trenutno, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu drži kolegij Osnove prostornog planiranja i zakonodavstva na preddiplomskom studiju te dva izborna kolegija na engleskom jeziku na diplomskom studiju, a na Studiju Krajobrazne arhitekture (Agronomski fakultet, Zagreb) predaje na urbanističkom kolegiju. Pored ovih kolegija drži i veći broj vježbovnih kolegija iz urbanističkog i prostornog planiranja. Predavao je jednosemestralne kolegije na CED UC Berkeley (2003, 2007), UJAT University Vilahermosa (2016.), ANAHUAC University (2018), oba u Meksiku.
Godine 2003. dobiva Fulbrightovu stipendiju i ponovo odlazi na CED, UC Berkeley na postdoktorsko istraživanje na temu: "Povijest nastanka prapovijesnog i povijesnog Američkog grada", a 2007. ponovo kao gostujući istraživač na Center for Metropolitan Studies pri University of California.
Autor je velikog broja znanstvenih i stručnih članaka, održao je desetak izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima te veći broj javnih predavanja u Hrvatskoj, susjednim državama i SAD-u. Godine 2005. objavio je dvije knjige na temu arhivske kartografske građe Petrinje (na engleskom i njemačkom), a 2010. g. knjigu na istu temu, ali u proširenom izdanju na hrvatskom jeziku za koju je dobio Srebrnu povelju Matice hrvatske. Udžbenik za kolegij Osnove prostornog planiranja i zakonodavstva „Uvod u zakonodavstvo prostornog uređenja“ tiskan je 2011. i 2012. g. Godine 2014. objavljen je prvi od četiri planirana englesko-hrvatska stručna pojmovnika i to Englesko-hrvatski stručni pojmovnik za urbaniste, prostorne planere, arhitekte i krajobrazne arhitekte za koji je 2015. dobio Državnu nagradu za znanost. Godine 2018. objavljen je drugi stručni pojmovnik: Englesko-hrvatski stručni pojmovnik kulturne baštine.
Stručnu djelatnost provodi preko Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu: veliki broj izrađenih i usvojenih prostornih planova uređenja općina i gradova, generalnih urbanističkih planova gradova, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja. Posebno se ističe njegov opus od preko 30 izrađenih Studija i detaljnih planova uređenja za groblja na području Hrvatske.
Član suradnik je Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ), član Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA), Hrvatske komore arhitekata (HKA), Hrvatskog kartografskog društva (HKD), American Planning Association (APA), Association of American Geographers (AAG), Planning, Law and Property Rights (PLPR), Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanistica - Mexico (CNJUR).

 

Rožek, Renata; Lipovac, Nenad
Kriteriji i modeli planiranja gospodarskih područja u prostornim planovima grada Zagreba (ekološki kriteriji) // Zbornik sažetaka 1. znanstvene doktorske konferencije Geotehničkog fakulteta "Istraživanja u inženjerstvu okoliša" / Loborec, Jelena ; Zavrtnik, Saša (ur.).
Varaždin: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin, 2021. str. 47-48 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 
Lipovac, Nenad; Lipovac, Leon
Glavni projekt za uređenje spomen trga kardinalu A. Stepincu, Postira, 2021. (ostali članci/prilozi)
 
Lipovac, Nenad; Gradečki, Nikolina; Lipovac, Leon
glavni projekt za izgradnju mrtvačnice na groblju u Ilovi, Kutina, 2021. (ostali članci/prilozi)
 
Lipovac, Nenad
I. ID UPU RZ Mokrice, Oroslavje, 2020. (ostali članci/prilozi)
 
Lipovac, Nenad
III. ID PPUO Sveti Petar u šumi, 2020. (ostali članci/prilozi)
 
Lipovac, Nenad; Rožek, Renata
Urban and Physical Planning a Tool for Preserving and Creating Places // Book of Abstracts / Spalević, Velibor (ur.).
Podgorica: GEA (Geo Eko-Eko Agro), Faculty of Architecture - University of Montenegro, Faculty of Philosophy - University of Montenegro, Biotecnical faculty - University of Montenegro, 2020. str. 37-37 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
 
 
Lipovac, Nenad; Rožek, Renata
Urban and Physical Planning a Tool for Preserving and Creating Places // Book of Proceedings II / Spalević, Velibor (ur.).
Podgorica: GEA (Geo Eko-Eko Agro), 2020. str. 15-23 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 
Lipovac, Nenad; Nikolić, Gojko; Popović, Svetislav; Gradečki, Nikolina
Planning as a Function of Preserving the Identity of Place // Cultural Urban Heritage / Obad Šćitaroci, Mladen ; Bojanić Obad Sćitaroci, Bojana ; Mrda, Ana (ur.).
Switzerland: Springer International Publishing, 2019. str. 127-139
 
 
 
dr Nenad Lipovac