Predavači

Asistent
dr Vojin Golubović

Kontakt: vojin.golubovic@udg.edu.me
Rođen je u Nikšiću, 12. decembra 1983. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju kao dobitnik diplome Luča. Ekonomski fakultet u Podgorici upisao je 2002. godine. Diplomirao je na smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” sa temom "Dobrovoljni penzioni fondovi – značaj i zakon" (mentor: prof. dr Veselin Vukotić). Magistrirao je 2012. godine na postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica. Na istom fakultetu je 2020. godine završio i doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na temi „Ekonomija u istoriji Erika Hobsbauma“.
Od februara 2007. godine radi na Institutu za strateške studije i projekcije kao istraživač, a od 2008. godine je angažovan kao saradnik na Univerzitetu Donja Gorica. Učestvovao je u realizaciji velikog broja projekata iz oblasti makroekonomije, tržišta rada, socijalne politike i obrazovanja. Nekolika puta je bio gostujući istraživač na ETH-KOF Institutu u Cirihu gdje je radio na modeliranju i projekcijama makroekonomskih pokazatelja za Crnu Goru.

Tokom 2008. boravio je dva mjeseca u Torontu gdje je pohađao Speaking English Language Program, School of Continuing Studies, University of Toronto, Canada (07-08/2008).

Školske 2009/2010. proveo je dva semestra kao gostujući student na doktorskim studijama CERGE-EI, Prag, Češka (zajednički program Charles university- Prag i Češke akademije nauka).
Tokom 2018. godine, boravio je na Univerzitetu Xihua u Kini.

Tokom 2022. godine, bio je gostujući predavač na univerzitetu Toraighyrov u Kazahstanu.

Član je Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Član je Društva ekonomista i menadžera Crne Gore. 

Učestvovao je na više seminara, konferencija i radionica u zemlji i inostranstvu, od kojih su najznačajniji:

- Estonian University of Life Sciences, Doctoral seminar of Chair of Rural Economics, Tartu, Estonija (07/2022)
- Henan University - 4th HENU/INFER Workshop on Applied Macroeconomics, Kaifeng, Kina (06/2018)
- Institute for Advanced Studies – 1st Vienna Workshop on Economic Forecasting, Beč, Austrija (02/2018)

- “LSE Conference “Social Cohesion and Economic Governance” Skoplje, Makedonija (10/2017)

- Visiting a model of sustainability - Green partnerships, Frajburg, Njemačka (10/2013)

- “Lessons of the Euro-crisis – challenges to the Hungarian EU-policy”, Univerzitet Corvinus, Budimpešta, Mađarska (10/2012)
- “VET for social inclusion in the Western Balkans and Turkey: towards regional actions, consultation workshop”, ETF, Torino, Italija (12/2011)

- Social protection and social inclusion, Evropska Komisija, Brisel, (2008)
- How to Cope with Challenges of Marketing, Philip Kotler, Budva (2008).

Takođe je pohađao:
• Ljetnju školu - Public Choice, Bakuriani, Gruzija (2013)
• Trening program – Building Sustainable Solutions for the Future’s - Pension Reform, BICON, SIDA, Štokholm, (09-10/2008)
• Školu za međunarodnu statistiku, Institut za strateške studije i projekcije i Monstat, Podgorica (10-12/2007)
• Školu opšte statistike, Institut za strateške studije i projekcije i Monstat, Podgorica (04-06/2007)
• Školu za investicione menadžere penzionih fondova, Komisija za hartije od vrijednosti, Podgorica (03-06/2006)

Objavljeni radovi:

In-work poverty in Montenegro. Journal of International and Comparative Social Policy, 38(2), 180-191. doi:10.1017/ics.2022.8

 “Economic Thought in Montenegro and the Austrian School of Economics”, Montenegro and Beyond – the Austrian School of Economics, The international Liberty of Austrian Economics, Vol 18. Austrian Economics Center, Friedrich August v. Hayek Institute, University of Donja Gorica and Institute for Strategic Studies and Prognoses, 2022, ISBN 978-3-902466-21-1, p. 105-117.

"Assessment of Pension Adequacy” (2021), ESPN Thematic Report, 2021

"Access to social protection for young people“ ESPN Thematic Report, 2021

"Digital Transformation in Montenegro – Current Status, Issues and Proposals for Improvement", Journal of Computer Science and Information Technology, American Research Institute for Policy Development, June 2021, Vol. 9, No. 1, pp. 1-12ISSN: 2334-2366 (Print), 2334-2374 (Online) 2021

"How Migration, Human Capital and the Labour market Interact in Montenegro", European Training Foundation report, 2021

Skills mismatch measurement in Montenegro, European Training Foundation report, 2019

“Financing social protection”, ESPN Thematic Report, 2019

“Promjene u ukupnom broju stanovnika, ukupno po regionima i opštinama, nacionalnosti i polu u Crnoj Gori (1921-2011)” Naučni skup: “Stanovništvo Crne Gore – strukture i projekcije”, CANU, 2017 

“Promjene u kretanju ukupnog stanovništva po naseljima”, Naučni skup: “Stanovništvo Crne Gore – strukture i projekcije” , CANU, 2017

“Seobe i ekonomski razvoj kroz djelo Erika Hobsbauma” Seobe i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd 2016, ISBN 978-86-7093-164-0, str. 178-185.

“Ekonomski razvoj i kultura”, Globalizacija i kultura, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2015, ISBN:978-86-7093-157-2, str. 204-209

"Država blagostanja i penzijski sistem" (Anti)liberalizam i ekonomija, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-152-7, str. 174-181.

"Neusklađenost ponude i tražnje na tržištu rada Crne Gore", Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-144-2, str. 302-310.

„Troškovi koje izaziva starenje stanovništva i uticaj na konkurentnost ekonomije“, Stanovništvo i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2012, ISBN , 978-86-7093-140-4, str. 238-247

“The Spectrum of Employment Policies and their Impact on the Labour Market in Montenegro”, Employment Policies in South-East Europe – Common Challenges and Different Scenarios, Friedrich Ebert Stiftung, Sofia, ISBN 978-954-92601

 

Objavljene knjige:

Ekonomija u istoriji Erika Hobsbauma, Institut za strateške studije i projekcije, 2022 

dr Vojin Golubović
Kontakt podaci