Predavači

Saradnik
mr Borislav Vukićević

Rođen 1964. u Bjelovaru, Republika Hrvatska.
Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine – i stekao zvanje diplomirani inženjer arhitekture (dia).
Od zimskog semestra skolske 2013/14. godine polaznik je "Poslijediplomskog (doktorskog) studija Arhitektura i urbanizam" na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od ljeta 2003. godine, sedmično, objavljuje tekstove o arhitekturi u "Art - Vijestima" - subotnjem kulturnom dodatku Nezavisnog dnevnika "Vijesti".
Objavljivao je stručne tekstove u "Forumu", časopisu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda; "Kvartu", beogradskom magazinu za arhitekturu, umjetnost, dizajn i lifestyle; "Art Centrali", časopisu Centra za savremenu umjetnost Crne Gore, a redovno objavljuje tekstove u "Pogledu", časopisu Inženjerske komore Crne Gore.
Koautor je, uz dr Ljiljanu Blagojević, naučnog rada "Hotel Ko-op u Ulcinju arhitekata Hinka Bauera i Marijana Haberlea", objavljenog u Prostoru (broj 21 2013/ 1 45), znanstvenom časopisu za arhitekturu i urbanizam, koji izdaje Arhitektonski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu.
Autor je više stručnih priloga, koji su objavljeni van Crne Gore (u Srbiji i Albaniji), u stručnim knjigama iz oblasti arhitekture i urbanizma.
Autor je četiri teksta koji su objavljeni u katalogu crnogorske postavke na XIV Međunarodnoj izložbi arhitekture – Bijenale u Veneciji 2014. – i jednog teksta koji je objavljen u katalogu crnogorske postavke na XVI Međunarodnoj izložbi arhitekture – Bijenale u Veneciji 2018. godine.
Autor je tekstova u katalozima dvije izložbe ostvarenja crnogorskog i nikšićkog arhitekta Slobodana Vukajlovića – u Nikšiću, 2016. godine, i u Podgorici 2017. godine.

Kurirao je i organizovao izložbu "Arhitektura u Crnoj Gori u XXI veku" u okviru BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture) 2010.

Pred početak ljetnjeg semestra 2010/11. školske godine, pozvan je da sarađuje u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica, na Fakultetu umjetnosti, na predmetima Teorija arhitekture I i Teorija arhitekture II.
Od zimskog semestra 2012/13. školske godine, sarađuje i u nastavi na Fakultetu za politehniku Univerziteta Donja Gorica, na predmetima Uvod u istoriju arhitekture, Teorija i folozofija arhitekture, a samostalno vodi modul Uvod u crnogorsku arhitekturu.

mr Borislav Vukićević