Predavači

-
mr Ivana Vojinović

Ivana Vojinović rođena je u Podgorici 1982. godine, gdje je završila Osnovnu školu »Milorad Musa Burzan« kao dobitnica nagrade „Luča“ i Gimnaziju »Slobodan Škerović«. Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao jedan od najboljih studenata. Tokom studija bila je dobitnica nagrada Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore za prosječnu ocjenu 9,90 na III, odnosno IV godini studija. Na Postdiplomskim studijama „Preduzetnička ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Podgorici magistrirala je 2007. godine. Od septembra 2011. godine je doktorant na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (Univerzitet Donja Gorica).
Funkciju pomoćnice ministra održivog razvoja i turizma, odnosno generalne direktorice za životnu sredinu obavlja od 2011. godine. Vlada Crne Gore imenovala je u januaru 2013. za šeficu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora između Crne Gore i Evropske unije za Poglavlje 27-životna sredina i klimatske promjene. Uz to, članica je većeg broja radnih tijela i grupa Vlade Crne Gore vezano za poziciju koju pokriva (Komisija za evropske integracije, Odbor o stabilizaciji i pridruživanju i brojna druga).
U svojoj dosadašnjoj karijeri radila je na više od 50 projekata u oblasti ekonomskog istraživanja i projektovanja. Autorka je više od 20 stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Učestvovala je na velikom broju konferencija i okruglih stolova i obavila brojne studijske boravke u zemlji i inostranstvu.
Od oktobra 2007. do 2010. godine bila je saradnica na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (Univerzitet Donja Gorica) na dva kursa na Osnovnim studijama: „Makroekonomija“ i „Preduzetništvo“, kao i na kursu Ekonomske politike EU (Postdiplomske studije). Od oktobra 2014. saradnica je na Politehnici (Univerzitet Donja Gorica) na predmetu „Ekonomija životne sredine“, dok je u periodu 2004-2011. bila viša ekonomska analitičarka na Institutu za strateške studije i projekcije. U novembru 2007. stekla je zvanje investicionog menadžera.
U julu 2009. godine. Skupština Crne Gore izabrala je za članicu Komisije za sprječavanje sukoba interesa, i tu funkciju je obavljala do avgusta 2014. Članica odbora direktora AD Jadransko brodogradilište Bijela bila je u periodu avgust 2013-jun 2015. Od aprila 2018. predsjednica je Savjeta međunarodnog festivala ekološkog filma (Green Montenegro International Film Festival-GMIFF).
U junu 2013. godine Ukazom Predsjednika Republike Italije, Giorgio Napolitano-a, odlikovana je najvišim priznanjem koje Predsjednik Italije može dodijeliti jednom strancu, ordenom ”Stella D’Italia” ili „Zlatnom italijanskom zvijezdom“, za izuzetne doprinose u jačanju bilateralnih veza, posebno u oblasti životne sredine.
Članica je Saveza ekonomista Crne Gore. Govori engleski i italijanski jezik, a služi se francuskim jezikom.

mr Ivana Vojinović