Predavači

Saradnik
mr Ivana Vojinović

dr Ivana Vojinović rođena je u Podgorici, gdje je završila Osnovnu školu »Milorad Musa Burzan« kao dobitnica nagrade „Luča“ i Gimnaziju »Slobodan Škerović«. Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao jedan od najboljih studenata. Tokom studija bila je dobitnica nagrada Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore za prosječnu ocjenu 9.9 na III, odnosno IV godini studija. Na Postdiplomskim studijama „Preduzetnička ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2007. godine stekla je zvanje magistra ekonomskih nauka, odbranivši tezu u oblasti fiskalne ekonomije, cost-benefit analize i EU integracija. Doktorsku tezu "Analiza koristi i troškova usvajanja i implementacije pravne tekovine EU u oblasti životne sredine u Crnoj Gori" odbranila je 2023. godine na Doktorskim studijama "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica.

Radnu karijeru započela je na Institutu za strateške studije i projekcije, prvom ekonomskom Think Thank-u u Crnoj Gori, na kojem je sedam godina bila viša ekonomska analitičarka (2004-2011.). Funkciju pomoćnice ministra održivog razvoja i turizma, odnosno generalne direktorice za životnu sredinu obavljala je deset godina (2011-2021.), u tri mandata Vlade. Od zvaničnog otvaranja pregovora o pristupanja Crne Gore EU 2012. godine, Vlada Crne Gore je imenovala za rukovodioca pregovaračkog procesa za Poglavlje 27–životna sredina i klimatske promjene, koje je tokom njenog liderstva 2018. godine i zvanično otvoreno za pregovore. S tim u vezi, od strane Vlade bila je imenovana i zaključno sa 2021. godinom je obavljala funkciju šefice Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora između Crne Gore i EU i pregovarača za Poglavlje 27, članice Odbora o stabilizaciji i pridruživanju, kopredsjedavajuće Pododborom za saobraćaj, klimatske promjene, životnu sredinu, energetiku i regionalni razvoj u okviru Odbora o stabilizaciji i pridruživanju, članice Komisije za evropske integracije, itd. Koordinirala je i učestvovala u izradi svih ključnih dokumenata relevantnih za pregovarački proces u Poglavlju 27. U desetogodišnjem mandatu, bila je članica većeg broja stalnih i povremenih radnih tijela i grupa Vlade Crne Gore. Predstavaljala je Vladu na sastancima i forumima sa Evropskom komisijom za Poglavlje 27 i bila šefica mnogih delegacija na međunarodnim događajima, od kojih su brojni bili na visokom i/ili ministarskom nivou. Od februara 2022. godine pokriva poziciju direktorke Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica.

U periodu 2007-2010. godina bila je saradnica na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica na dva kursa na Osnovnim studijama: „Makroekonomija“ i „Preduzetništvo“, kao i na kursu Ekonomske politike EU (Postdiplomske studije). Od 2014. godine saradnica je na Politehnici Univerziteta Donja Gorica na predmetu „Ekonomija životne sredine“. Takođe, na Univerzitetu Donja Gorica od 2022. godine je predavač na kursu "EU i regionalno zakonodavstvo u monitoring voda” u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja "Ekološki monitoring voda" akreditovanog u okviru Erasmus+ programa. Uz to, bila je predavač na većem broju škola i obuka.

Tokom karijere koordinirala je i radila na oko 70 domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti životne sredine, klimatskih promjena, ekonomskih i statističkih analiza i projekcija, istraživanja, pripreme javnih politika, itd. U Vladi Crne Gore bila je viša programska službenica i šefica operativne strukture za IPA projekte, koordinatorka projekata finansiranih od strane UN, EU, Svjetske banke, GIZ-a, regionalnih projekata, GEF (Global Environment Fund) operativna kontakt osoba, itd.

Skupština Crne Gore izabrala je 2009. godine za članicu Komisije za sprječavanje sukoba interesa i tu funkciju je obavljala do 2014. godine. Bila je članica Odbora direktora AD Jadransko brodogradilište Bijela (2013-2015.), kao i predsjednica Savjeta međunarodnog festivala ekološkog filma (2018-2021.). Od strane Uprave za ljudske resurse imenovana je za eksperta za postupak provjere sposobnosti kandidata za zapošljavanje u državnoj upravi u oblasti životne sredine, održivog razvoja i EU integracija. Posjeduje licencu investicionog menažera.

U junu 2013. godine Ukazom Predsjednika Republike Italije, Giorgio Napolitano-a, odlikovana je najvišim priznanjem koje Predsjednik Italije može dodijeliti strancu, Vitez Ordena zvijezde Italije (“Cavaliere dell’Ordine della Stella d'Italia”), za izuzetne doprinose u jačanju bilateralnih veza između Crne Gore i Republike Italije, posebno u oblasti životne sredine. Takođe, dobitnica je priznanja Unije poslodavaca za Najbolju menadžerku u javnoj upravi u 2019. godini, a 2023. godine je postala dobitnica prve Zelene nagrade Centralne banke za najbolji rad iz oblasti uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem.

Autorka je 31 rada u oblasti ekonomije i životne sredine, objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima, od kojih su neki prezentovani na konferencijama. Učestvovala je na velikom broju konferencija i okruglih stolova i obavila brojne studijske boravke i usavršavanja u državi i inostranstvu. Tečno govori engleski, dobro italijanski i razumije francuski jezik. 

mr Ivana Vojinović