Predavači

Saradnik
mr Bojana Sterniša Stanišić

Bojana Sterniša Stanišić rođena je 08.04.1993. godine na Cetinju. Osnovnu školu „Dašo Pavičić“ i Gimnaziju „Ivan Goran Kovačić“ u Herceg Novom završila je odličnim uspjehom. Odmah nakon srednje škole, školske 2012/13. godine, upisuje Fakultet za politehniku na Univerzitetu Donja Gorica. Diplomski rad na temu „Congress Center Millennium: idejno rješenje multifunkcionalne dvorane" je odbranila sa ocjenom 10, nakon čega upisuje postdiplomske studije na istom fakultetu na smjeru „Arhitektura i dizajn“. Tokom master studija, 2018. godine dobija stipendiju za studiranje na Xihua Univerzitetu, Faculty of Architecture and Civil Engineering, u kineskom gradu Chengdu gdje priprema istraživanje magistarske teze. Magistarski rad na temu „Konceptualni problemi u savremenoj arhitekturi i industrijskom dizajnu“, pod mentorstvom prof. dr Vladimira Maka, odbranila je u februaru 2019. godine.

Radno iskustvo sticala je u kompaniji Biro za urbanizam i projektovanje d. o. o. iz Herceg Novog, kao i u kompaniji Ingerop kao saradnica na projektu autoputa Bar-Boljare.
Pored učešća na arhitektonskim konkursima i radionicama, bila je dio projekata koji se tiču razvoja biznisa i preduzetništva među mladima. Na takmičenju Case Study Show 2017. godine osvojila je prvu nagradu i praksu u marketinškoj i dizajn kompaniji McCann. Osim ove nagrade, na takmičenju Social Impact Award 2018. godine osvojila je prvo mjesto za startup projekat Light4Life.

Radove je izlagala na brojnim izložbama i arhitektonskim radionicama, uključujući i XVI Venecijansko bijenale arhitekture. Članica je Saveza arhitekata Crne Gore.

Od 2017. godine je angažovana na UDG, gdje je asistentkinja u nastavi na Fakultetu za politehniku. U periodu od 2017. do 2019. godine bila je angažovana kao vodeći inženjer u Laboratoriji za produkt dizajn (ProDe). U aprilu 2022. godine održala je gostujuća predavanja na Univerzitetu KU Linz (Austrija).

U novembru 2023. godine upisuje doktorske studije u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije (smjer Održivi razvoj) na Univerzitetu Crne Gore.


Završila je drugi stepen kursa Kineskog i Svedskog jezika, pored kojih tečno govori Engleski i Italijanski jezik.

mr Bojana Sterniša Stanišić
Učešće na konferencijama
 • iNDiS
 • 22. novembar 2021. / Srbija
 • PATCH LOADING -NUMERICAL ANALYSIS OF STABILITY OF BOTH GIRDERS WITH AND WITHOUT LONGITUDINAL STIFFENERS PATCH LOADING
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | critical load, buckling, I girder, patch loading
 • KNOWLEDGE- International Journal
 • 15. decembar 2020. / Makedonija
 • Real engineering problems rather than theory
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | education system, practice, students, engineering, laboratories
 • Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja
 • 15. mart 2017. / Srbija
 • Zidovi 21. vijeka
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | zid, izolacionizam, slobodna trgovina, carinske barijere, transparentnost, slobodan prostor