Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Jadranka Kaluđerović


Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici na smjeru “Preduzetništvo”. Titulu magistra ekonomskih nauka stekla je 2004. godine na Postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, odbranivši rad na temu “Biznis ciklusi”. Doktorirala je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Naziv doktorske disertacije je "Teorija, indikatori i predvidjanje biznis ciklusa". U zvanje docenta izbrana je 2011 godine na Univerzitetu Donja Gorica.

Od 1999. godine radi u Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP), prvom ekonomskom institutu u Crnoj Gori, trenutno na poziciji programskog direktora. Tokom dosadašnjeg rada na ISSP-u, rukovodila je izradu i implementaciju preko 50 projekta koji su se bavili makroekonomskim i ekonometrijskim analizama iz oblasti finansija, bankarstva i monetarne ekonomije, fiskalne politike, socijalne politike i sektorskih politika (poljoprivrede, turizama, trgovine, itd).

Značajniji radovi:

“Mobility between VET and higher education in Montenegro- factors affecting students’ decisions”, submitted article, to be published by Cambridge Scholarship Publishing

[url=https://www.palgrave.com/gp/book/9783319960913]«Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in Southeastern Europe»,[/url] Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-319-96092-0, DOI: 10.1007/978-3-319-96092-0, pages 123-11

[url=cation-detail/-/publication/e89648f2-c682-11e6-a6db-01aa75ed71a1]“From University to Employment: Higher Education Provision and Labour Market Needs In Montenegro”,[/url] European Commission, ISBN 978-92-79-64428-3

[url=http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/47]“Fiscal Decentralisation and Local Government financing in Serbia and Montenegro[/url] “, LEX LOCALIS, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia, ISBN-13: 978-961-6842-69-3, DOI: 10.4335/978-


[url=https://doi.org/10.4335/14.3.431-450(2016)]“Fiscal decentralisation and local government financing in Montenegro from 2002 to 2015",[/url] (co-author) accepted to be published in Lex localis - Journal of Local Self-Government, Volume 14, Issue 3,

“Demographic changes and its impact on labor market in Montenegro”, (coauthor), presented at the regional conference “Demographic changes at the territory of ex Yugoslavia; Belgrade,

[url=https://www.idn.org.rs/biblioteka/Ekonomisti2015.pdf]“Economic development and culture” (co-author), collection of papers “Globalisation and culture”,[/url] Institute of Social Sciences, Centre for Economic Research, ISBN: 978-86-7093-152-7, Belgrade, Serbia

"[url=http://www.idn.org.rs/download/Anti-liberalizam.pdf]Da li intervencionizam u kriznim vremenima ima alternativu?[/url]", zbornik radova Anti(liberalziam) liberala, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2014.
ISBN: 978-86-7093-152-7, Beograd

"[url=http://www.idn.org.rs/download/Obrazovanje_sadrzaj.pdf]Koliko je važno istraživanje u obrazovnom procesu[/url]",zbornik radova Obraozvanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2013, ISBN 978-86-7093-144-2, Boegrad

[url=http://www.udg.edu.me/postdiploma/files/download/1371470577_5849.pdf]”Uticaj migracija na tržište rada i sociljnu uključenost u CG[/url]”, (koautor) Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, University of Donja Gorica, Montenegro, Volume XVIII, Faculty of September 2012, ISSN 1451-6659,

"Who should get us from this crisis and how?“, Zbornik radova sa konferencije “Law, Rules and Economic Performance”, Pravni Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2012, Beograd, 2013

“[url=http://www.seer.nomos.de/archive/2011/issue2/]Montenegro: From equity towards efficienc[/url]y“, Journal for Labour and Social Affairs in Estern Europe (SEER) , Quarterly of the European Trade Union Institute, no 2/2011, 2011,

“[url=http://www.ses.org.rs/upload/MEF2007.pdf]Korporativno upravljanje u bankama, regulator vs. trziste[/url]“, koautor,Korpprativno i javno upravljanje u funkciji razvoja konkuretnosti, Miločerski ekonomski forum, 2007, Milocer

“Uloga instituta za analizu javnih politika (think tanks) u širenju ideja ekonomskih sloboda?”, Zbornik radova sa naučnog skupa: Ekonomske slobode i razvoj Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Zbornici radova br.98 ODN kjiga 38, strana 243-253, Podgorica 2009, ISBN 978-86-7215-223

“[url=http://issp.me/wp-content/uploads/2012/10/monet23.pdf]Teoretski pristup progresivnom oporezivanju”[/url], časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 23, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2006. str. 84-87, ISSN: 1451-3617

„Liberalizacija tržišta električne energije” koautor, Zbornik radova: Evropski prioriteti i regionalna saradnja, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2006, str. 485-496, ISBN 86907245-1-6

“[url=http://www.udg.edu.me/postdiploma/files/download/1279810815_8995.pdf]Kejnz ili Mizes: Ko je u pravu kada su biznis ciklusi u pitanju?”[/url], Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 10, str. 50-64 Podgorica 2005. ISSN 1451-6659

“Osnovne performanse bankarskog sistema Crne Gore: gdje smo u poredjenju sa drugim bankarskim sistemima u regionu?”,Zbornik radova: Konkurentnost i evropski put,, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2005, str. 420-430, ISBN 86907245-1-6

“[url= http://www.udg.edu.me/postdiploma/download.php?folder=RWNvbm9taWMgSm91cm5hbCAiRW50ZXJwcmVuZXVyaWFsIEVjb25vbWljIg]Detrendiranje vremenskih serija[/url]” Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 7, str. 123-133 Podgorica 2004. ISSN 1451-6659

«Ekonomska integracija monetarnog i bankarskog sistema Srbije i Crne Gore”», Zbornik radova: Postranzicioni procesi, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2003, str. 294-303, ISBN 86-907245-0-8

“[url=http://www.udg.edu.me/postdiploma/download.php?folder=RWNvbm9taWMgSm91cm5hbCAiRW50ZXJwcmVuZXVyaWFsIEVjb25vbWljIg][url=]Regulatorna reforma bankarskog sistema[/url][/url]”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 2, Podgorica 2003. str. 149-160; ISSN: 1451-6659

“MMF stand-by aranžmani”,časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 11, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2002. str 80-88, ISSN: 1451-3617

“Biznis ciklusi”, Zbornik radova: Finansijska tržišta, korporativno upravljanje i koncentracija vlasništva,, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2002, str. 143-155, ISBN 86907245-1-6

“[url=http://www.udg.edu.me/postdiploma/download.php?folder=RWNvbm9taWMgSm91cm5hbCAiRW50ZXJwcmVuZXVyaWFsIEVjb25vbWljIg]Razvoj ekonomske misli o biznis ciklusima[/url]”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 1, Podgorica 2002. str. 160-174 ISSN: 1451-6659

‘’Bankarski sistem u Crnoj Gori”,, časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 8, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2002. str. 71 - 73, ISSN: 1451-3617,

dr Jadranka Kaluđerović
Kontakt podaci