Predavači

Saradnik
mr Maja Junčaj

Maja Junčaj, rođena je 18. juna 1997. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Mahmut Lekić“ i gimnaziju „25. Maj“ u Tuzima je završila sa odličnim uspjehom.

Dobitnica je nagrade Luča I u osnovnoj i srednjoj školi. Takođe, bila je đak generacije školske 2015/2016. godine gimnazije „25. Maj“.

Odmah nakon završene gimazije „25. Maj“, studijske 2015/16. godine upisala je Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici u junu 2016. godine.

U redovnom roku položila je sve ispite i u septembru 2019. sa ocjenom 10 odbranila Diplomski rad pod nazivom:“Makroekonomija u djelima Iva Andrića“pod mentorstvom prof. dr Veselina Vukotića.

Maja Junčaj je odmah nakon završetka osnovnih studija, studijske 2019/20 godine školovanje nastavila na Postdiplomskim studijama Fakulteta za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica „Preduzetnička ekonomija“, smjer Finansije i bankarstvo, gdje je u redovnom roku položila sve ispite i u februaru 2022. godine sa ocjenom 10 odbranila Magistarski rad pod nazivom „BLOCKCHAIN: filozofija i metodologija“, takođe pod mentorstvom prof. dr Veselina Vukotića.

Studentkinja je doktorskih studija na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, „Međunarodna ekonomija“. Radi na Univerzitetu Donja Gorica od 2019. godine, tačnije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima. Saradnica je na predmetu Ekonomija i razvoj.

mr Maja Junčaj
Kontakt podaci