Predavači

Saradnik iz prakse
Mirsada Spahić

Rođena je 17.12.1949. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu je završila u Podgorici. Diplomirala je 1975. godine na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu i stekla zvanje diplomiranog inženjera arhitekture i urbanizma.
Radna iskustva sticala je:
- Sekretarijat za urbanizam, Podgorica (1975-1976);
- Srednja građevinsko-geodetska škola "Inž. Marko Radević" (1976-2014);
- Građevinski fakultet, UCG, asistent na predmetu Nacrtana geometrija (2002-2005).

Od 2014. godine osnivač je firme "STUDIO LML" u Podgorici, koja se bavi projektovanjem i izvođenjem objekata visokogradnje i faza vodovoda i kanalizacije.

U toku svog dugogodišnjeg rada uradila je mnogo projekata iz
oblasti arhitekture. Takođe, radila je na izvođenju objekata iz oblasti arhitekture, u svojstvu nadzornog organa.

Od 2010. godine radi kao predavač na Fakultetu za politehniku i Fakultetu primijenjenih nauka, smjer Geodezija, na predmetu Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem.

Mirsada Spahić