Predavači

Docent
Doc. dr Nikola Marković

 

Doc. Dr Nikola Marković, Mag. art
whats app \ Mobile: +382 (67) 335 777
web sites: www.nikola.its.me / www.nikolamarkovicart.com
E-mail: nikolamarkovicart@gmail.com
Nacionalnost: Crnogorac


OBRAZOVANJE


Dr Nikola Marković diplomirao je 29.10.1993 godine na departmanu za slikarstvo Fakulteta Likovnih Umjetnosti na Cetinju u Crnoj Gori.  Magistarske studije iz Umjetnosti upisao je 2002. godine na fakultetu Likovih Umjetnosti na Cetinju, Državni Univerzitet u Podgorici na katedri za Slikarstvo. Magistarsku tezu " The field of artistic practice drawing application for the analysis of the symbols of childhood in the visual arts, collection of Theoretical and conceptual experiments'' u oblasti inovacije umjetničke prakse crteža u savremenoj umjetnosti, odbranio je 09.05.2007. godine. Magistarske studije iz Arhitekture upisao je 2005. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za AUP i završio program ovih studija sa prosječnom ocjenom 10. Magistarsku tezu "The importance of arhitectural applications of artistic practice in the development of the cultural identity of urban space’’ / in the works of Santiago Calatrava’’ u oblasti Primjene umjetničke prakse u savremenoj Arhitekturi, odbranio je 09.11.2012. godine. Doktorske studije iz Arhitekture upisao je 2012. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za urbanizam. Doktorsku disertaciju "Od umjetničke prakse i kinetizma do Kinetičkih Arhiskulptura’’/ ''Innovations of Contemporary Architecture: From Artistic Practice and Kineticism to Kinetic Archisculpture'' odbranio je 22.06.2017. godine. Druge doktorske studije na ANGEWANDTE Univerzitetu u Beču upisuje 2019 te godine na katedri za oblasti Teorije i Filozofije umjetnosti. Doktorska disertacija na kojoj trenutno radi je ''Die Rolle der prenatalen Asthetik beim Verstandnis der menschichen Entwicklung'' Na istom univerzitetu u ulozi gostujućeg predavača na katedri za doktorske studije u sklopu programa ’’AISTHESIS: zur Mebarkeit einer Sensation/ Vortragsreihe der Abteilung Philosophie’, 30.11.2018 te, održao je nekoliko predavanja kao stručni prilog proučavanju natalne i prenatalne estetike kroz inovacije u jeziku savremene crnogorske umjetnosti sa kraja 20 vijeka i početka 21 vijeka. (https://www.dieangewandte.at)


NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

- Autor Nikola Marković, Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21, Language lnnovations of Contemporary Architecture: From Kineticism to Kinetic Archisculpture, Vol.8, 2017, No. 2, pp. 217 – 238. ISBN:1821-3952
- Autor Nikola Marković, Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21, Aeshetics of a reimaging urban voids and freespaces of Montenegro, Vol.12, 2019, No. 2, pp. 186 - 198. ISBN:1821-3952
Predmet istraživanja ovih radova su razvojni i filozofski aspekti Kinetičke Arhitekture i njene primjenjivosti kako u inovacijama umjetničke arhiskulptoralne prakse tako i na polju estetskih fenomena prostora i njegove rezilijentnosti u navedenim pojavnostima.


STRUČNI RAD

Kao rukovodilac stručnog tima univerzitetskog naučno-istraživačkog projekta Cinetic Architectural Structures – Interactive Wind Facades angažovan je od 2018. godine. Kao sudski vještak uspješno radi za potrebe državnog tužilaštva u expertskim oblastima Istorije Umjetnosti, Likovne umjetnosti i Arhitekture od 2015 godine do danas. Od 2019 te godine postavljen je za presjednika stručne komisije za izbor sudskih vještaka u oblasti Likovne umjetnosti i dizajna pri Ministarstvu pravde Republike Crne Gore. Ostvario je 30 samostalnih autorskih izložbi crteža, slika i skulptura održanih u periodu od 1992 do 2022 godine u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na desetinama prestižnih umjetničkih manifestacija i u svom radu u oblasti umjetnosti osvojio više značajnih državnih nagrada i priznanja kako u Crnoj Gori tako i van nje.
U oblastima stručne djelatnosti o njegovom radu publikovane su 4 stručne knjige - publikacije čiji su izdavači Univerziteti i ministarstvo kulture Crne Gore. Objavljena su mu dva stručna članka u medjunarodno priznatim časopisima na SCI listama, 8 recenzija, prikaza, izvještaja i expertiza kao i na desetine popularno stručnih članaka. Kao generalni producent takmičenja i predsjednik organizacionog Odbora Internacionalnog projekta ‘’Still Afrodita’’, pod pokroviteljstvom Russkog Silueta, organizovao je tri međunarodna skupa u oblasti Modnog Dizajna i radio kao član i rukovodilac stručnog žirija za Russki Silluet na pomenutim projektima 2013, 2015 i 2016 te godine.
Od 2019 te godine kao stručni savjetnik u oblasti savremene umjetnosti angažovan je u Internacionalnom art centru F.o.r.A sa sjedištem u Berlinu (www.foraplatform.com)

PEDAGOŠKI RAD

Doc. Dr Nikola Marković u okviru svojih pedagoških aktivnosti vodio je i vodi dva predmeta ''Product Design'' i ''Placemaking'' na postdiplomskim akademskim studijama fakulteta za Politehniku na Univerzitetu Donja Gorica u periodu od 2015 do danas. U svom dosadašnjem pedagoškom radu na univerzitetima vodio je vježbe i na redovnim akademskim studijama Fakulteta Politehnike, Fakulteta za Dizajn i Multimedije Univerziteta Donja Gorica (od 2013 do sada), i na redovnim akademskim studijama Fakulteta Vizuelnih Umjetnosti na Univerzitetu Mediteran (od 2007 do 2008) i to na predmetima: "Dizajn Enterijera","Tehnike Crtanja i Slikanja","Modni Dizajn","Uvod u istoriju Arhitekture" i ''Teorija i filozofija Arhitekture'' u svojstvu docenta profesora i saradnika u nastavi. Na Bečkom univerzitetu ANGEWANDTE u ulozi gostujućeg predavača na katedri za doktorske studije u sklopu programa ’’AISTHESIS: zur Mebarkeit einer Sensation/ Vortragsreihe der Abteilung Philosophie’, 30.11.2018 te, održao je nekoliko predavanja kao stručni prilog proučavanju natalne i prenatalne estetike kroz inovacije u jeziku savremene crnogorske umjetnosti sa kraja 20 vijeka i početka 21 vijeka. (https://www.dieangewandte.at)


Članstvo stručnih tijela i organizacija:

2019 Član užeg stručnog savjeta Internacionalnog Art Centra F.o.r.A u Berlinu
2019 Presjednik je stručne komisije za izbor sudskih vještaka u oblasti Likovne i Primjenjene umjetnosti pri Ministarstvu pravde Republike C.Gore
2017 Član udruženja Likovnih umjetnika Austrije / Berufsverband der Bildenden Kunstler Osterreich
2017 Član užeg stručnog tima za valorizaciju kulturnih dobara 20 vijeka pri Ministarstvu kulture Crne Gore
2013 Predsjednik stručnog savjeta žirija međunarodnog konkursa u organizaciji Russian Silluet, za kompaniju Afrodita still u MNE
2016 Član udruženja sudskih vještaka Crne Gore u oblastima likovne, arhitekotnske i dizajnerske struke
2005 Član Udruženja primjenjenih umjetnika i dizajnera Srbije, ULUPUDS-a
1994-1999 Član upravnog odbora I.C.O.R pri Internacionalnoj akademiji scenskih umjetnosti ‘’Open Road’’ Moscow
1992 Član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore ULUCG
2016 Član društva arhitekata Crne Gore SACG

Važnije NAGRADE I PRIZNANJA

- Nagrada 38. Crnogorskog Likovnog Salona ’’13 Novembar’’ za crtež, Cetinje (2016)www.nmcg.me
- Nagrada za dizajn hotelske sobe ZH-015 na 41. Međunarodnom sajmu građevinarstva i arhitekture ,,SEEBBE – South-East Europe Belgrade Building Expo” održanog u Beogradu 2015 g. Prvonagrađenu sobu po detaljnim autorskim nacrtima Nikole Markovića za svoj izlagački štand izvela je kompanija Enterijer Janković iz Novog Sada. (2015) www.sacg.me
- Dobitnik glavne godišnje nagrade za slikarstvo ’’Lubarda, Milunović, Stijović’’, na jubilarnoj izložbi Udruženja Likovnih Umjetnika Crne Gore, (2003) www.ulucg.me
- Prva nagrada na konkursu „Radost Evrope“ za idejno rješenje poštanske marke. Nagrađeni rad izveden je kao zvanična marka pošte Crne Gore za nominalu 0,50 eura pod nazivom Liza Gerardini 1497. god.(2006)www.posta.cg.me
- Nagrada UNESCO-а, (za kreativni crtež – oblast Likovne umjetnosti), međunarodna smotra umjetnika 15 evropskih država ’’International Painting Workshoop’’, održanoj u Rumuniji u Bukureštu (1995)

LIST OF PUBLICATIONS

1. Nikola Marković, Bebe’s/drawings (The first Montenegrin monograph on drawing), Podgorica, Publisher: Ministry of Culture and Education. pp.238.(1997)
2. Nikola Marković, Artist Monograph Catalogs, The Glass Intuition, Podgorica. Publisher: Mediterranean University, pp. 276.(2008) ISBN: 9789940514068 BIB ID 1682711000176503
3. Nikola Marković, The field of artistic practice drawing application for the analysis of the symbols of childhood in the visual arts, collection of Theoretical and conceptual experiments - Faculty of Fine Arts / University of Montenegro.pp.160. (2007)
4. Nikola Marković, The importance of arhitectural applications of artistic practice in the development of the cultural identity of urban space / in the works of Santiago Calatrava’’ (M.Sc. thesis, Faculty of Architecture, University of Belgrade) pp.128.(2012)
5. Nikola Marković, Unlocking memories of childhood, art monograph, Podgorica. Publisher: UDG and Municipality H.Novi, MNE pp. 136. (2016) ISBN: 978-9940-676-06-3
6. Nikola Marković, Language Innovations of Contemporary Architecture: From Artistic Practice and Kineticism to Kinetic Archisculpture, University of Belgrade, Architectural Faculty, pp. 262. (2017.) UDK:72.01:7.01(043.3)
__________________________________________________________________________
Published papers / a shortlist of 11 examples

1. Nikola Markovic, Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21 (Science Citation Index), Language lnnovations of Contemporary Architecture: From Kineticism to Kinetic Archisculpture, Vol.8, 2017, No. 2, pp. 217 – 238. ISBN:1821-3952
2. Nikola Marković, Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21, Aeshetics of a reimaging urban voids and freespaces of Montenegro, Vol.12, 2019, No. 2, pp. ____________. ISBN:1821-3952
3. Nikola Markovic, Upcycling i recycling design, tendencies of development and new aesthetic phenomena, Text are published for professional Journal of Montenegrian Engineers Chamber / ECM, ‘’VIEW’’Vol.9, No. 25. pp. 56-61 (2018) ISSN: 2336-9175 (Published edition) ISSN 2336-9183 (Online)
4. Nikola Markovic, From Kineticism to Kinetic Archisculpture, Text are published for professional Journal of Montenegrian Engineers Chamber / ECM, ‘’VIEW’’Vol.7, No. 21. pp. 84-92 (2017) ISSN: 2336-9183 (Online)
5. Nikola Markovic, ANALYSIS: Language lnnovations of Contemporary Architecture Vol.9, april 2017. No. 20. pp. 90-96 (2017) ‘’VIEW’’, professional Journal published by Engineers Chamber of Montenegro /ECM, ISBN: 2336-9175
6. Nikola Markovic, presentation of Markovic author’s project, text on English, Porto Scadar Lake / Exclusive, published for magazine of culture and tourism ‘’Renown / Renome’’ No. 8. Vol.5. Feb. (2015) pp. 89- 94. ISSN: 1800-8054
7. Nikola Markovic, Archetypal advantage, Introductory text/ foreword (pp.1-4), for the artistic monographic publication / Dedicated to the art work of well known Austrian artist Aleksandra Erakovic, Vol. IV . In the same publication, text about the Artist and her Artwork, pp.64-74, (2017) ISBN: 978-86-92128-70-7
8. Nikola Markovic, text about his author’s Unique interior design project PSL / Porto Scadar Lake, published in a Journal for Architectural and Interior design, ENTEXT vol.8 pp. 33-37 No. 13 January (2015), ISSN:1800 - 9611
9. Nikola Markovic, Prisoner on a whim, Art critic text on English, published for magazine of culture and tourism ‘’Renown / Renome’’No. 6 Vol.3.(2012) pp. 84-89. ISSN: 1800-8054
10. Nikola Marković, Fun in the parallel dimension, about the Markovic author’s project Top Hill, MNE discoteque, text published for magazine Caffe Montenegro / SPACE’’ No. 72, (2010) pp.80-87, ISSN: 1800-5748
11. Nikola Markovic, Futurism and Pop Art / Exibition unveiled, text edited by the magazine -‘’The Luxory Collection Montenegro’’ (Autmn &Winter 2013-14) Vol. 8 (2013) pp. 67-71, ISSN:1800 – 9077

Poster presentations / a shortlist of 12 examples

1. Nikola Markovic, 15 th September, (2019). Berlin - Museum of communications, Book presentation and promotion of the documentary mouvie ‘’Before the Silence 2’’. Lecturer with the presentation titled Art practice and Neonatology (2019). Project produced by International Art Centre F.o.r.A in cooperation with the Museum of Communications from Berlin.
2. Nikola Marković, 25, 07, (2019) Belgrade, Partisipant and lecturer with the paper, Aeshetics of a reimaging urban voids and freespaces of Montenegro, The World Congress of Aesthetics, ICA 2019 Belgrade, SRB
3. Nikola Markovic, ‘’Interdisciplinarity & Urban Artifact'' Nikšić 7-11 oktobar (2013) International architectural Symposium organized by Architectural Faculty, Podgorica UCG with Ministry of Sustainble Development, World Bank and LAMP project./ Partisipant and lecturer with the presentation titled Art practice and Urban Voids (2013)
4. Nikola Markovic, Partisipant and winner of Special prize on the 41th International Building Trade Fair in Belgrade EXPO - SEEBBE / for best designed hotel rooms (ZH-015) made by company Interior Jankovic from Novi Sad, Introductory lecturer for Presentation of a round table Let build the future together dedicated to the theme’’Unique design’’ www.sacg.me (2015)
5. Nikola Marković, Belgrade Design Week, specially invited (by selector Maja Vidaković) as a presenter and a special guest of the Ghost project in the field of industrial design (2007)
6. Nikola Marković, Partisipant and lecturer with the presentation titled ‘’Art and Design’’ International Book Fair, Podgorica, Montenegro, presentation of project dedicated on the development of creative industry, Organized by British Council. (2011)
7. Nikola Marković, partisipant, lecturer and author of a Poster for the Cetinje Biennial and the International round table entitled "To See in the Dark" dedicated to the project Cetinje Biennal of Contemporary Art. (1994)
8. Nikola Marković, participient and winner of a special audience award on II International Art Festival Maiden Tower (cooperation with ‘’MIM’’ Museum of modern Art & Art festival / Maiden Tower), Baku, June-July 2011 Azerbaijan (2011)
9. Yuko Ishicawa (Japan), Aleksandra Erakovic (Austria), Nikola Marković (MNE), Gallery ‘’POOL 7’’on Rudolfsplatz 9, Wien / are presented with their exibitions as a part of the International Art project ESSENTIA by Kurt Neuhold. Project was presented to the expert public by well known dr Marion Elias (Head of the doctoral Studies department for two the most prestigious universites in the German speaking field, Angewandte Kunst-Wien i Weimar-Germany), May-June 2017.g
10. The Second Regional Conference DANUBIUS DESIGN ("Innovation and Tradition"), Belgrade, Serbia, Paper: Nikola Markovic as participiant of the conference, held a lecture "Personal unique design philosophy: uniquely personal as a new philosophy of design, (2005)
11. International art project, The Italian Futurism and pop art movement, organized jointly by the Art Association ‘MICRO’ from Rome, Diomedeo Art International from Podgorica and the National Museum of Montenegro from Cetinje (2013) At the invitation of the main curator (Mr F. Carbone) of this exibition, N. Markovic exposes the drawings dedicated to the neonatology in contemporary art. (2013)
12. Nikola Markovic, has presented his international art project ‘’The Baby Colossus ‘94’’ (in selection of five montenegrin artists) invited by Art comesar Jacques Raynaud, International exibition Exposition 14-18 Hommage d’Artistes, MONTAUBAN, FRANCE / ONAC (2014)dr Nikola Marković
Objavljeni radovi
 • Aesthetics of a reimaging urban voids and free spaces of Montenegro
 • Časopis | SAJ/ Journal with SCI 21 (Science Citation Index)
 • Izdavač | University of Belgrade, Architectural Faculty
 • Država izdavača | Serbia
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN:1821-3952
 • Ključne riječi | Urban voids, free spaces, Aesthetic of reimaging, resilience, art practice
 • Unlocking memories of childhood
 • Časopis | art book
 • Izdavač | University of Donja Gorica / UDG
 • Država izdavača | Montenegro
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 978-9940-676-06-3
 • Ključne riječi | modern art, childhood, prenatal aesthetic
 • Language lnnovations of Contemporary Architecture: From Kineticism to Kinetic Archisculpture
 • Časopis | Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21
 • Izdavač | University of Belgrade, Architectural Faculty
 • Država izdavača | Serbia
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN:1821-3952
 • Ključne riječi | Kinetic archisculpture, kineticism, art practice, contemporary architecture
 • The Glass Intuition
 • Časopis | photo monography
 • Izdavač | Mediterranean University
 • Država izdavača | Montenegro
 • Godina izdanja | 2008
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 9789940514068
 • Ključne riječi | Art practice, Photography, Glass intuition.
Učešće na konferencijama
 • 21 International Congress of Aesthetic, ICA 2019
 • 26. jul 2018. / Serbia, Belgrade
 • Aesthetics of a reimaging urban voids and free spaces of Montenegro
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Urban voids, Aesthetic of reimaging, Art practice
 • The Second Regional Conference DANUBIUS DESIGN
 • 16. avgust 2005. / Serbia, Belgrade
 • Personal - unique design philosophy
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Personal unique design, Art practice, bionic design, philosophy of art