Predavači

Docent
Doc. dr Nikola Marković

 

Curriculum Vitae

Doc. Dr Nikola Marković, Mag. art
whats app \ Mobile: +382 (67) 335 777
web sites: www.nikola.its.me / www.nikolamarkovicart.com
E-mail: nikolamarkovicart@gmail.com
Nacionalnost: Crnogorac


OBRAZOVANJE


Doc. dr Nikola Marković diplomirao je 29.10.1993 godine na departmanu za slikarstvo Fakulteta Likovnih Umjetnosti na Cetinju u Crnoj Gori. U toku studija bio je dobitnik republičke stipendije za mlade talente kao i priznanja za najboljeg studenta fakulteta FLU sa najvećom prosječnom ocjenom i priznanjem zlatne plakete za najboljeg studenta univerziteta Crne Gore za oblast umjetnosti 1994 godine.
Magistarske studije iz Umjetnosti upisao je 2002. godine na fakultetu Likovih Umjetnosti na Cetinju, Državni Univerzitet u Podgorici na katedri za Slikarstvo. Magistarsku tezu " The field of artistic practice drawing application for the analysis of the symbols of childhood in the visual arts, collection of Theoretical and conceptual experiments'' u oblasti inovacije umjetničke prakse crteža u savremenoj umjetnosti, (pod mentorstvom Prof. Mr Branislava Sekulovića) sa ocjenom 10 odbranio je 09.05.2007. godine.
Magistarske studije iz Arhitekture upisao je 2005. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za AUP i završio program ovih studija sa prosječnom ocjenom 10. Magistarsku tezu "The importance of arhitectural applications of artistic practice in the development of the cultural identity of urban space’’ / in the works of Santiago Calatrava’’ u oblasti Primjene umjetničke prakse u savremenoj Arhitekturi, sa ocjenom 10 (pod mentorstvom Prof. dr Vladimira Maka) odbranio je 09.11.2012. godine.
Doktorske studije iz Arhitekture upisao je 2012. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za urbanizam. Doktorsku disertaciju "Od umjetničke prakse i kinetizma do Kinetičkih Arhiskulptura’’/ ''Innovations of Contemporary Architecture: From Artistic Practice and Kineticism to Kinetic Archisculpture'' (pod mentorstvom Prof. dr Vladimira Maka) odbranio je 22.06.2017. godine.
Druge doktorske studije na prestižnom ANGEWANDTE Univerzitetu u Beču upisuje 2019 te godine na katedri za oblasti Teorije i Filozofije umjetnosti. Doktorska disertacija na kojoj trenutno radi je ''Die Rolle der prenatalen Asthetik beim Verstandnis der menschichen Entwicklung''
Na istom univerzitetu u ulozi gostujućeg predavača na katedri za doktorske studije u sklopu programa ’’AISTHESIS: zur Mebarkeit einer Sensation/ Vortragsreihe der Abteilung Philosophie’, 30.11.2018 te, održao je nekoliko predavanja kao stručni prilog proučavanju natalne i prenatalne estetike kroz inovacije u jeziku savremene crnogorske umjetnosti sa kraja 20 vijeka i početka 21 vijeka. (https://www.dieangewandte.at)

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

Autor Doc. dr Nikola Marković ima dva naučno-istraživačka rada koji su objavljeni u međunarodnim časopisima sa SCI liste.
- Autor Nikola Marković, Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21, Language lnnovations of Contemporary Architecture: From Kineticism to Kinetic Archisculpture, Vol.8, 2017, No. 2, pp. 217 – 238. ISBN:1821-3952
- Autor Nikola Marković, Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21, Aeshetics of a reimaging urban voids and freespaces of Montenegro, Vol.12, 2019, No. 2, pp. ____________. ISBN:1821-3952
Predmet istraživanja ovih radova kao i njegove doktorske disertacije pretežno su razvojni i filozofski aspekti Kinetičke Arhitekture i njene primjenjivosti kako u inovacijama umjetničke arhiskulptoralne prakse tako i na polju estetskih fenomena prostora i njegove rezilijentnosti u navedenim pojavnostima.


STRUČNI RAD

Kao rukovodilac stručnog tima univerzitetskog naučno-istraživačkog projekta Cinetic Architectural Structures – Interactive Wind Facades angažovan je od 2018. godine.
Kao sudski vještak uspješno radi za potrebe državnog tužilaštva u expertskim oblastima Istorije Umjetnosti, Likovne umjetnosti i Arhitekture od 2015 godine do danas. Od 2019 te godine postavljen je za presjednika stručne komisije za izbor sudskih vještaka u oblasti Likovne umjetnosti i dizajna pri Ministarstvu pravde Republike Crne Gore.
Ostvario je 26 samostalnih autorskih izložbi crteža, slika i skulptura održanih u periodu od 1992 do 2019 godine u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na desetinama prestižnih umjetničkih manifestacija i u svom radu u oblasti umjetnosti osvojio više značajnih državnih nagrada i priznanja kako u Crnoj Gori tako i van nje.
U oblastima stručne djelatnosti o njegovom radu publikovane su 4 stručne knjige - publikacije čiji su izdavači Univerziteti i ministarstvo kulture Crne Gore. Objavljena su mu dva stručna članka u medjunarodno priznatim časopisima na SCI listama, 8 recenzija, prikaza, izvještaja i expertiza kao i na desetine popularno stručnih članaka. Kao generalni producent takmičenja i predsjednik organizacionog Odbora Internacionalnog projekta ‘’Still Afrodita’’, pod pokroviteljstvom Russkog Silueta, organizovao je tri međunarodna skupa u oblasti Modnog Dizajna i radio kao član i rukovodilac stručnog žirija za Russki Silluet na pomenutim projektima 2013, 2015 i 2016 te godine.
Od 2019 te godine kao stručni savjetnik u oblasti savremene umjetnosti angažovan je u Internacionalnom art centru F.o.r.A sa sjedištem u Berlinu (www.foraplatform.com)

PEDAGOŠKI RAD

Doc. Dr Nikola Marković u okviru svojih pedagoških aktivnosti vodio je i vodi dva predmeta ''Product Design'' i ''Placemaking'' na postdiplomskim akademskim studijama fakulteta za Politehniku na Univerzitetu Donja Gorica u periodu od 2015 do danas.
U svom dosadašnjem pedagoškom radu na univerzitetima vodio je vježbe i na redovnim akademskim studijama Fakulteta Politehnike, Fakulteta za Dizajn i Multimedije Univerziteta Donja Gorica (od 2013 do sada), i na redovnim akademskim studijama Fakulteta Vizuelnih Umjetnosti na Univerzitetu Mediteran (od 2007 do 2008) i to na predmetima: "Dizajn Enterijera","Tehnike Crtanja i Slikanja","Modni Dizajn","Uvod u istoriju Arhitekture" i ''Teorija i filozofija Arhitekture'' u svojstvu docenta profesora i saradnika u nastavi.
Na Bečkom univerzitetu ANGEWANDTE u ulozi gostujućeg predavača na katedri za doktorske studije u sklopu programa ’’AISTHESIS: zur Mebarkeit einer Sensation/ Vortragsreihe der Abteilung Philosophie’, 30.11.2018 te, održao je nekoliko predavanja kao stručni prilog proučavanju natalne i prenatalne estetike kroz inovacije u jeziku savremene crnogorske umjetnosti sa kraja 20 vijeka i početka 21 vijeka. (https://www.dieangewandte.at)

1. Članstvo stručnih tijela i organizacija:

2019 Član užeg stručnog savjeta Internacionalnog Art Centra F.o.r.A u Berlinu
2019 Presjednik je stručne komisije za izbor sudskih vještaka u oblasti Likovne i Primjenjene umjetnosti pri Ministarstvu pravde Republike Crne Gore.
2017 Član udruženja Likovnih umjetnika Austrije / Berufsverband der Bildenden Kunstler Osterreich
2017 Član užeg stručnog tima za valorizaciju kulturnih dobara 20 vijeka pri Ministarstvu kulture Crne Gore
2013 Predsjednik stručnog savjeta žirija međunarodnog konkursa u organizaciji Russian Silluet, za kompaniju Afrodita still u MNE
2016 Član udruženja sudskih vještaka Crne Gore u oblastima likovne, arhitekotnske i dizajnerske struke
2005 Član Udruženja primjenjenih umjetnika i dizajnera Srbije, ULUPUDS-a
1994-1999 Član upravnog odbora I.C.O.R pri Internacionalnoj akademiji scenskih umjetnosti ‘’Open Road’’ Moscow
1992 Član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore ULUCG
2016 Član društva arhitekata Crne Gore SACGVažnije NAGRADE I PRIZNANJA


- Nagrada 38. Crnogorskog Likovnog Salona ’’13 Novembar’’ za crtež, Cetinje (2016)www.nmcg.me
- Nagrada za dizajn hotelske sobe ZH-015 na 41. Međunarodnom sajmu građevinarstva i arhitekture ,,SEEBBE – South-East Europe Belgrade Building Expo” održanog u Beogradu 2015 g. Prvonagrađenu sobu po detaljnim autorskim nacrtima Nikole Markovića za svoj izlagački štand izvela je kompanija Enterijer Janković iz Novog Sada. (2015) www.sacg.me
- Dobitnik glavne godišnje nagrade za slikarstvo ’’Lubarda, Milunović, Stijović’’, na jubilarnoj izložbi Udruženja Likovnih Umjetnika Crne Gore, (2003) www.ulucg.me
- Prva nagrada na konkursu „Radost Evrope“ za idejno rješenje poštanske marke. Nagrađeni rad izveden je kao zvanična marka pošte Crne Gore za nominalu 0,50 eura pod nazivom Liza Gerardini 1497. god.(2006)www.posta.cg.me
-Nagrada UNESCO-а, (za kreativni crtež – oblast Likovne umjetnosti), međunarodna smotra umjetnika 15 evropskih država ’’International Painting Workshoop’’, održanoj u Rumuniji u Bukureštu (1995)


Značajni publikovani autorski radovi:

Nikola Markovic - LIST OF PUBLICATIONS
Books.
1. Nikola Marković, Bebe’s/drawings (The first Montenegrin monograph on drawing), Podgorica, Publisher: Ministry of Culture and Education. pp.238.(1997)
2. Nikola Marković, Artist Monograph Catalogs, The Glass Intuition, Podgorica. Publisher: Mediterranean University, pp. 276.(2008) ISBN: 9789940514068 BIB ID 1682711000176503
3. Nikola Marković, The field of artistic practice drawing application for the analysis of the symbols of childhood in the visual arts, collection of Theoretical and conceptual experiments - Faculty of Fine Arts / University of Montenegro.pp.160. (2007)
4. Nikola Marković, The importance of arhitectural applications of artistic practice in the development of the cultural identity of urban space / in the works of Santiago Calatrava’’ (M.Sc. thesis, Faculty of Architecture, University of Belgrade) pp.128.(2012)
5. Nikola Marković, Unlocking memories of childhood, art monograph, Podgorica. Publisher: UDG and Municipality H.Novi, MNE pp. 136. (2016) ISBN: 978-9940-676-06-3
6. Nikola Marković, Language Innovations of Contemporary Architecture: From Artistic Practice and Kineticism to Kinetic Archisculpture, University of Belgrade, Architectural Faculty, pp. 262. (2017.) UDK:72.01:7.01(043.3)

__________________________________________________________________________
Published papers / a shortlist of 11 examples

1. Nikola Markovic, Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21 (Science Citation Index), Language lnnovations of Contemporary Architecture: From Kineticism to Kinetic Archisculpture, Vol.8, 2017, No. 2, pp. 217 – 238. ISBN:1821-3952
2. Nikola Marković, Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21, Aeshetics of a reimaging urban voids and freespaces of Montenegro, Vol.12, 2019, No. 2, pp. ____________. ISBN:1821-3952
3. Nikola Markovic, Upcycling i recycling design, tendencies of development and new aesthetic phenomena, Text are published for professional Journal of Montenegrian Engineers Chamber / ECM, ‘’VIEW’’Vol.9, No. 25. pp. 56-61 (2018) ISSN: 2336-9175 (Published edition) ISSN 2336-9183 (Online)
4. Nikola Markovic, From Kineticism to Kinetic Archisculpture, Text are published for professional Journal of Montenegrian Engineers Chamber / ECM, ‘’VIEW’’Vol.7, No. 21. pp. 84-92 (2017) ISSN: 2336-9183 (Online)
5. Nikola Markovic, ANALYSIS: Language lnnovations of Contemporary Architecture Vol.9, april 2017. No. 20. pp. 90-96 (2017) ‘’VIEW’’, professional Journal published by Engineers Chamber of Montenegro /ECM, ISBN: 2336-9175
6. Nikola Markovic, presentation of Markovic author’s project, text on English, Porto Scadar Lake / Exclusive, published for magazine of culture and tourism ‘’Renown / Renome’’ No. 8. Vol.5. Feb. (2015) pp. 89- 94. ISSN: 1800-8054
7. Nikola Markovic, Archetypal advantage, Introductory text/ foreword (pp.1-4), for the artistic monographic publication / Dedicated to the art work of well known Austrian artist Aleksandra Erakovic, Vol. IV . In the same publication, text about the Artist and her Artwork, pp.64-74, (2017) ISBN: 978-86-92128-70-7
8. Nikola Markovic, text about his author’s Unique interior design project PSL / Porto Scadar Lake, published in a Journal for Architectural and Interior design, ENTEXT vol.8 pp. 33-37 No. 13 January (2015), ISSN:1800 - 9611
9. Nikola Markovic, Prisoner on a whim, Art critic text on English, published for magazine of culture and tourism ‘’Renown / Renome’’No. 6 Vol.3.(2012) pp. 84-89. ISSN: 1800-8054
10. Nikola Marković, Fun in the parallel dimension, about the Markovic author’s project Top Hill, MNE discoteque, text published for magazine Caffe Montenegro / SPACE’’ No. 72, (2010) pp.80-87, ISSN: 1800-5748
11. Nikola Markovic, Futurism and Pop Art / Exibition unveiled, text edited by the magazine -‘’The Luxory Collection Montenegro’’ (Autmn &Winter 2013-14) Vol. 8 (2013) pp. 67-71, ISSN:1800 – 9077Poster presentations / a shortlist of 12 examples

1. Nikola Markovic, 15 th September, (2019). Berlin - Museum of communications, Book presentation and promotion of the documentary mouvie ‘’Before the Silence 2’’. Lecturer with the presentation titled Art practice and Neonatology (2019). Project produced by International Art Centre F.o.r.A in cooperation with the Museum of Communications from Berlin.
2. Nikola Marković, 25, 07, (2019) Belgrade, Partisipant and lecturer with the paper, Aeshetics of a reimaging urban voids and freespaces of Montenegro, The World Congress of Aesthetics, ICA 2019 Belgrade, SRB
3. Nikola Markovic, ‘’Interdisciplinarity & Urban Artifact'' Nikšić 7-11 oktobar (2013) International architectural Symposium organized by Architectural Faculty, Podgorica UCG with Ministry of Sustainble Development, World Bank and LAMP project./ Partisipant and lecturer with the presentation titled Art practice and Urban Voids (2013)
4. Nikola Markovic, Partisipant and winner of Special prize on the 41th International Building Trade Fair in Belgrade EXPO - SEEBBE / for best designed hotel rooms (ZH-015) made by company Interior Jankovic from Novi Sad, Introductory lecturer for Presentation of a round table Let build the future together dedicated to the theme’’Unique design’’ www.sacg.me (2015)
5. Nikola Marković, Belgrade Design Week, specially invited (by selector Maja Vidaković) as a presenter and a special guest of the Ghost project in the field of industrial design (2007)
6. Nikola Marković, Partisipant and lecturer with the presentation titled ‘’Art and Design’’ International Book Fair, Podgorica, Montenegro, presentation of project dedicated on the development of creative industry, Organized by British Council. (2011)
7. Nikola Marković, partisipant, lecturer and author of a Poster for the Cetinje Biennial and the International round table entitled "To See in the Dark" dedicated to the project Cetinje Biennal of Contemporary Art. (1994)
8. Nikola Marković, participient and winner of a special audience award on II International Art Festival Maiden Tower (cooperation with ‘’MIM’’ Museum of modern Art & Art festival / Maiden Tower), Baku, June-July 2011 Azerbaijan (2011)
9. Yuko Ishicawa (Japan), Aleksandra Erakovic (Austria), Nikola Marković (MNE), Gallery ‘’POOL 7’’on Rudolfsplatz 9, Wien / are presented with their exibitions as a part of the International Art project ESSENTIA by Kurt Neuhold. Project was presented to the expert public by well known dr Marion Elias (Head of the doctoral Studies department for two the most prestigious universites in the German speaking field, Angewandte Kunst-Wien i Weimar-Germany), May-June 2017.g
10. The Second Regional Conference DANUBIUS DESIGN ("Innovation and Tradition"), Belgrade, Serbia, Paper: Nikola Markovic as participiant of the conference, held a lecture "Personal unique design philosophy: uniquely personal as a new philosophy of design, (2005)
11. International art project, The Italian Futurism and pop art movement, organized jointly by the Art Association ‘MICRO’ from Rome, Diomedeo Art International from Podgorica and the National Museum of Montenegro from Cetinje (2013) At the invitation of the main curator (Mr F. Carbone) of this exibition, N. Markovic exposes the drawings dedicated to the neonatology in contemporary art. (2013)
12. Nikola Markovic, has presented his international art project ‘’The Baby Colossus ‘94’’ (in selection of five montenegrin artists) invited by Art comesar Jacques Raynaud, International exibition Exposition 14-18 Hommage d’Artistes, MONTAUBAN, FRANCE / ONAC (2014)


Curriculum Vitae


Personal information:
Prof. Doc. Dr Nikola Marković, M.F.A

whats app \ Mobile: +382 (67) 335 777
web site: www.nikola.its.me
www.nikolamarkovicart.com
E-mail: nikolamarkovicart@gmail.com
Nationality: Montenegrin

Education:
Dates 2012 - 2017
Title of qualification awarded: PhD / Doctoral Degree in Architecture and Urbanism (doctoral thesis / ‘’Language Innovations of Contemporary Architecture: From Artistic Practice and Kineticism to Kinetic Archisculpture’’ University of Belgrade, Architectural Faculty, (2017.) UDK:72.01:7.01(043.3)‘)
Name and type of organisation providing education Faculty of Architecture
University of Belgrade
Dates 2004 - 2012
Title of qualification awarded: Masters Degree in Architecture and Urbanism(AUP)
Name and type of organisation providing education Faculty of Architecture
University of Belgrade
Dates 2002 - 2007
Title of qualification awarded: Masters Degree in Painting (MFA)
Name and type of organisation providing education Faculty of Fine Arts
State University of Montenegro
Dates September 1988 - June 1992
Title of qualification awarded: Bachelor of Arts Degree in Painting (BFA)
Name and type of organisation providing education School of Fine Arts
State University of Montenegro

Teaching Experience:

2018- present Assistant Professor, ''Placemaking'', Faculty of Polytechnic, Postgraduate studies, PT University UDG
2018- present Assistant Professor, ''Introduction to History of Architecture'', Faculty of Polytechnic, PT University UDG
2017- present Assistant Professor, ''Theory and philosophy of Architecture'', Faculty of Polytechnic, PT University UDG
2016 Assistant professor, ''Product design'', postgraduate program, Faculty of Polytechnic, PT, University UDG
2013 - 2015 Assistant Professor/ ''Drawings and painting techniques'', Faculty of Design and Multimedia, FDM, University UDG
2013- present Assistant professor, ''Interior design'', Faculty of Polytechnic, University UDG
2007 Assistant Professor, ''Fashion design'', Faculty of Visual Arts, Mediterranean University, Montenegro
2000 - 2001 Visiting lecturer/ ''Visual identity'', Faculty of Electrical Engineering, State University of Montenegro, Montenegro
1992 - 1993 Drawing teacher, professor in Secondary Art School ‘’Petar Lubarda’’, Cetinje, MNE

AWARDS / fields of Architecture and Art:

2016 The main prize for the best artwork of the 38th Montenegrien Art Fair ‘’13 Novembar’’ on Cetinje, MNE
2015 First prize of the 41th International Building Trade Fair in Belgrade / for best designed hotel rooms ZH 015, made by company Interior Jankovic from Novi Sad (www.sacg.me )

2012 First prize for best outdoor disco club in the world in 2012, Top Hill. Award presented by Prince Albert of Monaco and Eric Galen, 9 novembar 2012 g. World clubing show in Monte Carlo
2006 First Prize at International Painting Contest "Joy of Europe" / award winning postal stamps.
2003 First Prize MILUNOVIĆ, LUBARDA, STIJOVIĆ at Annual Exhibition of the Montenegrin Association of Painters ULUCG, Montenegro
1995 - UNESCO Award, International Painting Workshop in Bucharest, Romania / 95
- The Best Young Artist, Annual Award of the Center of Contemporary Arts
1994 - The Best Student Award, Faculty of Fine Arts, Cetinje
- The Best Art Student Award, University of Montenegro
- The Best Student Award (on the occasion of the 20th Anniversary of the University of MNE)
- Plaque of Honour, University of Montenegro, MNE
1993 I.C.O.R. award for the best art exhibition (Theatre "Taganka" V. Visoljcki")
1992 The first Award of the Faculty of Fine Arts, University of Montenegro
1990 The first Award for the best talented Student, Ministry of Education, Republic of Montenegro
1989 First Art Prize for Drawing, Republic Exhibition of Young Artists, Cultural Center "Budo Tomović", Podgorica, Montenegro


Solo Exhibitions and Art projects (Event's and book presentations):

2021 Gallery ''ForA'', Berlin
2019 Art Event, ''Museum of Communication'', Berlin
2018 - Gallery ''Kunstraum Wien MItte'' Vienna
- Gallery ''Schoenbrune'' Vienna
- Gallery ''Kunstraum'' Ringstrassen center, Vienna
2017 Gallery ‘’Velimir A. Leković’’, city Bar, MNE
2017 Gallery ‘’POOL 7’’, Wien / part of the international Art project ESSENTIA curated by Kurt Neuhold
2016 Gallery ‘’Novi 2021’’ H.Novi EPK, EU project, city Herceg Novi, MNE
2009 Gallery of the Montenegrin Association of Painters ‘’The Art Pavilion’’, Podgorica, MNE
2006 - Gallery of Diplomatic club "CD", Podgorica, Montenegro
- Ballet School "Princess Ksenija" foyer space, Bar, Montenegro
2005 Gallery of Yugoslav Cultural Centre, Paris (Exhibition of paintings rewarded by the Montenegrin Association of Painters) ULUCG
2004 - Representative exhibition, ‘’Days of Podgorica Culture’’, Athens, Greece
- Exhibition of Montenegrin Culture, organized by Montenegrin Olympic Committee, during Olympic Games in Athens 2004.
- Traditional Annual Juried Exhibition of the Montenegrin Association of Painters, ULUCG (installation-tryptih "The Anatomy of Mad Horse")
2003 Gallery ‘’The Art Pavilion’’, Laureat of Annual Exhibition of the Montenegrin Association of Painters, ULUCG, Montenegro (First Prize for Painting "The Illusion of Speed")
1998 - Gallery of Montenegrin National Theatre, Podgorica. Performance "Sending Exhibition to Paris" and "Egg without toil" (homage to Leonardo)
- Gallery ''CITE International Des Arts'', Paris
1997 Gallery ‘’ART’’, Podgorica, Montenegro
- Gallery "Decatera", Kotor, Montenegro. Cultural Centre Kotor & Bolshoy Theatre, Montenegro (exhibition as an introduction to performance "Before and After the steps" by Olga Suvorova)
- Gallery ‘’YCC’’ Yugoslav Cultural Centre Gallery, Paris
1996 The first internet-Art Exhibition on Balcan / Montenegro (at www.cis.ac.me/ulucg/nikola.htm)
1995 Gallery ‘’Center’’ Republic Cultural Center, Podgorica, Montenegro
(The Best Young Artist, Annual Award of the Center of Contemporary Arts)
1994 - Gallery "Arcada", Budva, Montenegro
- Gallery ‘’Blue Castle’’, Cetinje Biennial Opening (Cetinje Biennial was for the first time opened with a solo exhibition)
- Gallery of Hotel "Cosmos", Moscow, World Chess Olympiad Opening (World Chess Olympiad was for the first time opened with a solo exhibition)
1993 - Gallery‘’Center’’, Republic Cultural Center, Podgorica, Montenegro
- Gallery "Smith", Budva, Montenegro
- Gallery "Arcada", Budva, Montenegro
- Gallery "Taganka" Theatre foyer, Moscow


Other Exhibitions / 1998 - present

Numerous group exhibitions in Montenegro and abroad:
-Nikola Marković, partisipant, lecturer and author of a Poster for the Cetinje Biennial and the International round table entitled "To See in the Dark" dedicated to the project Cetinje Biennal of Contemporary Art. (1994)
- Nikola Marković, participient and winner of a special audience award on II International Art Festival Maiden Tower (cooperation with ‘’MIM’’ Museum of modern Art & Art festival / Maiden Tower), Baku, June-July 2011 Azerbaijan (2011)
- International art project in 2013, The Italian Futurism and pop art movement, organized jointly by the Art Association ‘MICRO’ from Rome, Diomedeo Art International from Podgorica and the National Museum of Montenegro from Cetinje (2013) At the invitation of the main curator (Mr F. Carbone) of this exibition, N. Markovic exposes the drawings dedicated to the neonatology in contemporary art.
- Nikola Markovic, has presented his international art project ‘’The Baby Colossus ‘94’’ (in selection of five montenegrin artists) invited by Art comesar Jacques Raynaud, International exibition Exposition 14-18 Hommage d’Artistes, MONTAUBAN, FRANCE / ONAC (2014)
- Yuko Ichikawa (Japan), Aleksandra Erakovic (Austria), Nikola Marković (MNE), Gallery ‘’POOL 7’’on Rudolfsplatz 9, Wien / are presented with their exibitions as a part of the International Art project ESSENTIA by Kurt Neuhold ( May-June 2017.g) Project was presented to the expert public by well known dr Marion Elias (Head of the doctoral Studies department for two the most prestigious universites in the German speaking field, Angewandte Kunst-Wien i Weimar-Germany)


Architectural Projects:

In the period from 2000 year to 2012 year he realized over 60 architectural and interior design projects. Some of them are:

- Top Hill disco club, Budva, Montenegro (www.tophill.me)author
- Aqua-Action Park on Toplish Hill, Budva, Montenegro / author of conceptual solution
- Hotel complex ''Aura Montenegro'', Bečići, Montenegro (www.auramontenegro.com)author
- Miracle Lounge disco club, Budva, Montenegro
- Mirax disco club, Budva, Montenegro
- Business center, Budva, MNE
- Elite restaurant ‘’Hot Moon’’, Old City Budva, MNE
- Casino ‘’Volcano2’’, Podgorica, Montenegro
- Casino ‘’Volcano3’’, Podgorica, Montenegro
- ‘’Aluna’’ Ultra beauty center, Novi Sad, SRB
- Six luxurious houses and residential villas
From 1994 until 1996 year:
- Sport Jim private Club ‘’Rhino’’Moscow,Russia 1995
- Discoteque ‘’Titanik’’, Moscow, Russia 1994


Product design Projects:

- 2015 Unique design project for 41th International Building Trade Fair in Belgrade / First prize for best designed hotel rooms ''ZH 015'', made by company Interior Jankovic from Novi Sad (www.sacg.me)
- 2007 Belgrade Design Week, specially invited presenter of the Ghost project in the field of industrial design
- 2006 International Book Fair, Podgorica, Montenegro,
presentation of project on the development of creative industry in area of product design


Other Cultural projects:

2017 Author of the text for a monograph book about Kotor, as a city of special historical and cultural value, at the request of the official representatives of photograph David Hamilton.
2013 - 2016 Art director and general producer of the international fashion competition ''Russian Silluet - Stila Afrodita'' for Balkan.
2000 - 2003 Initiator of the international campaign for holographic reconstruction of the sculpture of Colossus of Rhodes and the author of the project of the reconstruction of the sculpture by means of laser beams (www.LOBO.de)/ in contract with the director mr Lotar Bop.

Publications:

2017 Doctoral thesis ''Language Innovations of Contemporary Architecture: From Artistic Practice and Kineticism to Kinetic Archisculpture'' University of Belgrade, Architectural Faculty, pp. 262. (2017.) UDK:72.01:7.01(043.3)
2016 ‘’Unlocking memories of childhood’’ Author’s monograph of drawings ( for period from 1988 – 2008).publisher: University of Donja Gorica / UDG, Montenegro .pp.138.
2012 ’’The importance of arhitectural applications of artistic practice in the development of the cultural identity of urban space in the works of Santiago Calatrava’’ ( M.Sc. thesis, Faculty of Architecture, University of Belgrade) pp.128.
2008 ‘’The Glass Intuition’’(photomonograph),Pg: Mediterranean University, pp.276.
2006 Theoretical and conceptual experiments in the field of ‘’Artistic practice of drawing for analysis of the symbols of childhood in the visual arts’’- Faculty of Fine Arts, University of Montenegro.pp.160.
1997 Bebe’s/drawings (the first Montenegrin art book - monograph of drawings), Podgorica: Ministry of Culture and Education. pp.238.


Conferences:

2019 The World Congress of Aesthetics ICA 2019, held in Belgrade, Serbia
Author presentation with the paper ''Aesthetic of a reimaging urban voids and freespaces of Montenegro''
2007 British council/ International Book Fair, Podgorica
Author presentation of project on the development of creative industry
2005 The Second International Conference DANUBIUS DESIGN ("Innovation and Tradition"), Belgrade, Serbia
Author presentation with the Paper: "Personal unique design philosophy: uniquely personal as a new philosophy of design"


Collections:

2018 Collection of Thomas Yarmoluk and Ivana Berendika / NYC
Collection of historical fund of Art Gallery ‘’Consul’’, Podgorica, MNE / monograph publication
2011 Museum of contemporary art, Baku, Azerbaijan (art festival / Maiden Tower)
2007 "Monte Casa" hotel, Petrovac, Montenegro (permanent exhibition) - author collection of over 40 paintings, sculptures and installations
2006 "Romanov" hotel, Sveti Stefan, Montenegro (permanent exhibition) - author collection of 50 paintings in combined techniques
2005 - 2006 "Aleksandar" hotel, Novi Sad, Serbia (public art collection) - author collection Terra Asturias composed of over 420 unique art pieces in the fields of contemporary art sculpture, painting, ceramics, drawings, vitrage, mosaic and combined techniques
1998 - 2014 Art collection / freelance artists (public art collection) Ministry of Culture and Education Montenegro


Professional Affiliations:

2019 - The President of the Expert Council of Court Experts/attorneys, the state of MNE, for Ministry of Justice.
2017 - Member of the Austria Association of Painters / BV
2016 - Member of Architects Society of Montenegro / SACG
2015 - Member of the Serbian Association of Applied Artists / ULUPDS
2016 - Member of the Montenegrin Association of Court Experts/attorneys
2013 - The President of the Expert Council / the jury of the international competition organized by the Russian Silluet, company Afrodita still in the MNE
2011 - Member of the Council of creative 2010g, American Engineering Academy, A.E.A - regional research center for MNE / https://youtu.be/vcNbDABHSqg
1994-1999 - Member of I.C.O.R / board of directors, The International Academy of Performing and Theatre Arts "Open road"
1992 - present - Member of the Montenegrin Association of Painters ULUCG since1992


Languages:
Mother tongue Montenegrin
Other languages English, Russian
Self-assessment Understanding Speaking Writing
European level Listening Reading Spoken interaction Spoken production
Russian C2 Proficient User C2 Proficient User C2 Proficient User C2 Proficient User C2 Proficient User
English C1 Proficient User C1 Proficient User C1 Proficient User C1 Proficient User C1 Proficient User

Bibliography:
Additional information
Over 80 bibliographical references in domestic and foreign press:

Authors of the texts:
Prof. dr Mark Gisbourn, mr Hubert Turnhofer art critic, mr Kurt Neuhold, dr Anstazija Miranović, Ljiljana Zeković, academic Mladen Lompar, film director Emir Kusturica, mr Nataša Nikčević, academic Mića Popović, academic Milan Coko Marović, academic Olga Perović, Phd Milica Radulović, academic mr Pavle Goranović, Žana Mugoša, Mihaela Čađenović, Dobroslav Miško Mrdak, Jezdimir Radenović, mr Aleksandra Vuković, mr Veselin Mišnić, mr Mihaijlo Radojičić, Balša Brković, academic PhD Merion Elias, PhD Aleksandra Eraković, academic dr Vladimir Mako, etc.

Over 180 bibliographical references in domestic and foreign press.

More additional information References available upon request
Nikola M Markovich, Ph.D
mail: nikola.markovic777@gmail.com

Nikola Markovic was born on march 23 1972 in Kotor, MNE. He attended High school and design in Podgorica. At age of 16, he enrolled at the Academy of fine arts in Cetinje. He obtained the degree at the department of painting. Received several awards and prizes for drawings. A member of Montenegrin Art Academy ULUCG-a since 1993. The University of Montenegro proclaimed him to be the best student in the field of art in 1994. He obtained the master degree at the Academy of Fine Arts in Cetinje, class of professor Branislav Sekulic. He also obtained Doctoral degree at the School of Arhitectural, Department of Arhitecture and urban planning in Belgrade, Serbia, class of prof. dr Vladimir Mako, PhD. He taught fashion design at the School of Visual Arts in Podgorica since 2008 to 2009. From 2013 he teaches Interior design at the Polytechnic School on UDG and he also teaches drawings at the School for fashion design and multymedia FDM / UDG. On University Donja Gorica, from 2017, he teach Architecture Theory and Philosophy, at the Polytehnic school. As creative director and mean architect he work in USA company ‘’EJ Miami’’ from 2018 year. He is now currently hired as art consultant in International Art Center ''ForA'' in Berlin, Germany(www.foraplatform.com)
OBJECTIVE:
A qualified education professional with more than 10 years of experience in primary and secondary learning environments, and a wealth of knowledge in development and implementation of educational technology tools and applications in college classroom, school, and district settings seeking, professorship.

‘’My work is dedicated to creativity in combining different elements for uniqueness and imagination. My art work is not only well incorporated in interior design, but also in architectural design, sculpture exhibits, landscapes and drawings. I mix various styles using colors, flexibility, movement and lights to bring fresh estetic effects. My style reflects a blend of the inside and outside, the landscape and the structure, and culture and nature. The result is a design that is sophisticated, yet functional. All these are reflected in my works, which include the world known projects in Budva like Top Hill and Mirax discoteque, Aura MNE hotels and business centre, “T mobile” show rooms in Podgorica, many luxorious villas.. etc’’


QUALIFICATION HIGHLIGHTS

• Understand diverse learning needs of students and help in development and implementation of technology projects designed to create positive results in individuals and groups.
• Continually promote use of advanced technologies in daily activities and employ exceptional knowledge to develop and implement instructional classroom applications, and learning measurement tools.
• Effective researcher with ability to review and select new teaching materials and technologies with focus on qualitative and quantitative elements as well as return on investment.TEACHING EXPERIENCE

- College Professor and Lead Coordinator on advanced program for Architectural theory and philosophy, PT, Polytechnic School, University UDG, MNE 2017 - present

- Adjunct Professor for Drawing and painting technics, Faculty of fashion design and multimedia, FDM, University UDG, City Podgorica, MNE 2013 - 2016

- Assistant professor on Advanced program for Product Design, Postgraduate program on Polytechnic Faculty, PT, University UDG, 2015 - 2016

- Assistant Professor for Interior Design in Polytechnic School, University UDG, state MNE from August 2013 to present

- College Professor for Fashion Design in Faculty of Visual Arts, FVU, University Mediterrenean, state MNE from August 2008 to January 2009

• Researched new and innovative methods for fast learning of creative drawing for students without any art experiance.
• Helped students to integrate new technologies into daily classroom activities.
• Scheduled and led small group training sessions.
• Special programs for research of new tehnologies for product design (manufacturing)EDUCATION

- Doctor of Science / AUP, Arhitecture and Urban planning - National University in Belgrade, Arhitectural faculty in Belgrade, SRB – 2017

- Masters of Science in Arhitectural and urban Design National University in Belgrade, Arhitectural faculty in Belgrade, SRB – 2012

- Masters of Arts, Painting - State University in Podgorica, Faculty of Fine Arts, MNE - 2006

- Bachelor of Arts in School of Fine Arts in Cetinje State University in Podgorica, Montenegro - 1993


TECHNICAL SKILLS

Hardware: Computer Set Up
Software: Photoshop (adobe ilustrator), Web Design (DreamWeaver/Golive), Word Processing (Microsoft Word/AppleWorks), Spreadsheets (Excel), Multimedia Presentation (Power Point/ Keynote), Database (Filmmaker),
Operating Systems: Mac, Windows
Networking: Basic Networking


COLLEGE RESUME

Dr. sci Nikola Marković
Adress: Street; West AVE 900, apart, 321 / Miami Beach, FL, 33139 Miami; USA
Cell: +38267335777
Email id:nikola.markovic777@gmail.com
Career objective: Obtaining the post of a college professor in an organization that will give me the chance to utilize my teaching skills and to help young people develop their artistic talents.

Summary of skills:
• Profound knowledge of this field and ability to assimilate the skills for the better results.
• Excellent communication and written skills.
• Ability to provide a training program to the undergraduate students as well as helping them for achieving the desired goals.
• Ability to collect the material and prepare it for the proper lesson planning.
• Ability to advise the students on their academic problems.
• Good organizational skills and problem solving attitude.
• Highly skilled in doing research and having an analytical approach.
• Ability to grasp new concepts in short time.


Educational qualification

• Completed Doctoral Degree in Arhitectural and Urban Planing, School of Architecture, University in Belgrade in 2017.
• Completed Masters Degree in Arhitectural and Urban Planing, School of Architecture, University in Belgrade in 2012.
• Completed Masters Degree in Contemporary Art Painting, School of Fine Art in Cetinje, State University in Podgorica, in 2006.

Certification:
Completed the Ph.D. School of Architecture, University in Belgrade, in 2017
Membership:
Member of many Art and Arh organization,


Work Experience:

-Working as a College Professor / Theory and philosophy of architecture at the Polytechnic School, PT, University UDG, Montenegro from 2017 to present

-Working as a College Professor / Drawing and painting techniques at the School for Design and Multimedia, FDM, University UDG, Montenegro from August 2013 to september 2015.

-Worked as a College Professor for Fashion design, Faculty of Visual Arts, FVU, Mediterranean University, state Montenegro, 2008- 2009

Responsibilities:
• Conducting lectures and preparing the material for graduate and undergraduate students
• Researching on different subjects and submitting the research papers to the education management committee
• Providing a guidance to the students for developing their career as well as making them familiar with different career opportunities
• Advising the assistant teachers and new candidates for making them efficient in their work
• Carrying out the managerial as well as administrative duties i.e. serving as the head of department and representing the University Chairing Committee
• Preparing teaching material and utilizing it for the progress of students


-Worked as a Assistant College Professor for Interior Design, in Politehnic faculty, PT, University UDG, state MNE from August 2013 to present.
Responsibilities:
• Helping the professor to create the material for students
• Managing the class of students in absence of the college professor as well as motivating students for having desired effects
• Analyzing the material for the students and providing them guidance on various aspects of the subjects
• Utilizing the skills and qualities by assigning work to the students
• Helping the students for completing their project works


Areas of Interest:
• Achieving the positive results in education by using the self made methods of teaching.
• Implementing the plans for positive results.
Hobbies:
Photography, playing guitar/flamenco and theatre
Personal Details:
• Name: Nikola Markovic
• Date of Birth: 23/03/1972
• Employment Status: Part-time
• Relationship status: Single

References:

• Mr. Vladimir Mako, PhD, the Dean of the Scool of Architecture, University of Belgrade, Serbia
• email: makovl@arh.bg.ac.rs

• Mrs.Sanja Ivanovic, PhD, The Dean of the Polytechnic School, Podgorica, Montenegro
• email:sanja.ivanovic@gmail.com

• Mrs. Iva Filipovic Ulam
• Registered Architect, Adjunct Professor CUNY
• Cell: 917-613-4583
• email:ivaulam@gmail.com

dr Nikola Marković
Objavljeni radovi
 • Aesthetics of a reimaging urban voids and free spaces of Montenegro
 • Časopis | SAJ/ Journal with SCI 21 (Science Citation Index)
 • Izdavač | University of Belgrade, Architectural Faculty
 • Država izdavača | Serbia
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN:1821-3952
 • Ključne riječi | Urban voids, free spaces, Aesthetic of reimaging, resilience, art practice
 • Unlocking memories of childhood
 • Časopis | art book
 • Izdavač | University of Donja Gorica / UDG
 • Država izdavača | Montenegro
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 978-9940-676-06-3
 • Ključne riječi | modern art, childhood, prenatal aesthetic
 • Language lnnovations of Contemporary Architecture: From Kineticism to Kinetic Archisculpture
 • Časopis | Serbian Architectural Journal - SAJ/ Journal with SCI 21
 • Izdavač | University of Belgrade, Architectural Faculty
 • Država izdavača | Serbia
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN:1821-3952
 • Ključne riječi | Kinetic archisculpture, kineticism, art practice, contemporary architecture
 • The Glass Intuition
 • Časopis | photo monography
 • Izdavač | Mediterranean University
 • Država izdavača | Montenegro
 • Godina izdanja | 2008
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN: 9789940514068
 • Ključne riječi | Art practice, Photography, Glass intuition.
Učešće na konferencijama
 • 21 International Congress of Aesthetic, ICA 2019
 • 26. jul 2018. / Serbia, Belgrade
 • Aesthetics of a reimaging urban voids and free spaces of Montenegro
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Urban voids, Aesthetic of reimaging, Art practice
 • The Second Regional Conference DANUBIUS DESIGN
 • 16. avgust 2005. / Serbia, Belgrade
 • Personal - unique design philosophy
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Personal unique design, Art practice, bionic design, philosophy of art