Predmeti

PL2PM1
Placemaking

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 14
Smjer: Arhitektura i projektovanje

Angažovani predavači: