Predavači

Saradnik
mr Dejan Babić

    Dejan Babić je rođen u Nikšiću 1999. godine. Završio je osnovnu školu "Luka Simonović" i srednju školu Gimnazija "Stojan Cerović" u Nikšiću, kao dobitnik diplome "LUČA".
2018. godine je upisao Fakultet za Informacione Sisteme i Tehnologije na Univerzitetu Donja Gorica i diplomirao na istom fakultetu (stepen B.Sc) 2021. godine. Diplomirao je na temi upotrebe Interneta Stvari u Ekomonitoringu. Tokom studija radio je kao web developer honorarno, gdje izdvaja saradnju sa firmom Exploring, ali i kao freelance developer Interneta Stvari. Tokom studija ističe i osvajanje prvog mjesta na "Viral" hakatonu 2021. godine.

    Nakon završetka studija nastavlja dalji profesionalni razvoj upisujući postdiplomske magistarkse studije "Vještačka Inteligencija" na istom univerzitetu i magistrira u oblasti vještačke inteligencije na temu “Kompjuterska vizija i vještačka inteligencija u medicini” 27. juna 2023. godine.

 Od januara 2022. godine angažovan je na univerzitetu kao saradnik u nastavi i istraživač u okviru projekata "Demeter" i "EuroCC". Od Novembra 2021. godine, honorarno je angažovan u firmi DigitalSmart gdje radi kao developer IoT\ML u okviru projekta "AIMHigH" i FishEU Trust. Objavio je više istraživačkih radova na kojima je autor i koautor. Njegov istraživački rad se fokusira na domen upotrebe rješenja vještačke inteligencije u medicini i poljoprivredi.

 

Publikacije:

[1] D. Babic, I. Jovovic, T. Popovic, S. Cakic and L. Filipovic, "Detecting Pneumonia With TensorFlow and Convolutional Neural Networks," 2022 IEEE International Conference on Omni-layer Intelligent Systems (COINS), 2022,https://ieeexplore.ieee.org/document/9854948
[2] S. Čakić, T. Popović, S. Krčo, D. Nedić and D. Babić, "Developing Object Detection Models for Camera Applications in Smart Poultry Farms," 2022 IEEE International Conference on Omni-layer Intelligent Systems (COINS), 2022, https://ieeexplore.ieee.org/document/9854975
[3] I. Jovović, D. Babić, S. Čakić, T. Popović, S. Krčo and P. Knežević, "Face Mask Detection Based on Machine Learning and Edge Computing," 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, https://ieeexplore.ieee.org/document/9751311
[4] D. Babić, I. Jovović, T. Popović, N. Kovač and S. Čakić, "An Internet of Things System for Environmental Monitoring Based on ESP32 and Blynk," 2022 26th International Conference on Information Technology (IT), 2022, https://ieeexplore.ieee.org/document/9743538

mr Dejan Babić