Predavači

Asistent
dr Aleksandar Dajkovic

Aleksandar Dajković (Cetinje, Crna Gora 1986) – Arhitekta. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (2010). Na istom fakultetu završio je magistarske studije. Doktorske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 2022. godine. Trenutno je doktorand na Humanističkim studijama Univerziteta u Bariju Aldo Moro, Republika Italija. Stekao je stručno zvanje arhitekta-konzervator. Stručno se usavršavao u "Giora Gur & Partners" Architects LTD - Izrael, kao i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Šefildu, Velika Britanija. Istaknute radne obaveze u Crnoj Gori: Sekretarijat za prostorno planiranje i životnu sredinu, Prijestonica Cetinje, savjetnik (2009–2014); Ministarstvo kulture Crne Gore, savjetnik (2014-2015); Direktorat za kulturnu baštinu, Ministarstvo kulture Crne Gore, generalni direktor (2015–2020); JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, rukovodilac (2016–2018); Ministarstvo održivog razvoja i turizma, generalni direktor (2020); Fakultet Politehnike Univerzitet Donja Gorica, saradnik u nastavi (od 2021).

Autor je i koautor više izložbi, monografija i stručnih radova iz oblasti kulturnog nasleđa. Učestvovao je na brojnim konferencijama i okruglim stolovima u zemlji i inostranstvu. Značajniji radovi:

koautor monografija:

 • CRNA GORA U XXI STOLJEĆU U ERI KOMPETITIVNOSTI: NAUKA I TEHNOLOGIJA, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2010, 615-623;
 • Burzanović, A. Dajković, Italijansko poslanstvo na Cetinju / La Legazione d'Italia a Cettigne, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore - Nacionalna biblioteka Crne Gore, Cetinje 2015.

autor i koautor članaka:

 • S. Burzanović, A. Dajković, Italijansko poslanstvo na Cetinju, Izgradnja, 67, 7–8, Beograd 2013, 275–284;
 • Kultura i međusektorsko povezivanje u Moć kulture: Kulturna politika Crne Gore, savremeni izazovi i perspektive, Ministarstvo kulture Crne Gore – Fondacija Konrad Adenauer, Cetinje 2016, 30-35;
 • Ulcinj/Ulqin: The Importance of Protection for Montenegro in Cultural Spaces: On Architecture and Identity of Ulcinj/Ulqin | Montenegro, IVA Institut für vergleichende Architekturforschung, Беч, 2018, 21-22;
 • Urbani razvoj Cetinja i Barija kroz sagledavanje djelovanja Augusta Ćezara Koradinija (1900–1931), Arhitektura i urbanizam, Beograd 2021, 48-63;

koautor izložbe i brošure:

 • Tou Liu, Mako Vladimir, Alihodžić Rifat, Dajković Aleksandar, Adžić Nebojša, Samardžić Tijana, Ancient Villages and Vernacular Architecture of China and Montenegro, Ministarstvo kulture Crne Gore, Cetinje, 2017;

Po pozivu održao predavanja:

 • Pristupi nacionalnoj politici i zakonodavstvu o istorijskim gradovima u Crnoj Gori, (Beč: TU Wien, 2016);
 • Politike u oblasti kulturnog naslijeđa u Crnoj Gori, (Cetinje: Miločerski razvojni forum, 2018);
 • Integralno upravljanje Prirodnim i kulturno-istorijskim Područjem Kotora, (Lojang (NR Kina): Drugi forum o kulturnom naslijeđu Kine i zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope, 2019);
 • Analiza mehanizama zaštite UNESCO lokaliteta na primjeru Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora: mogućnosti primjene na zaštićenim lokalitetima prirode u Crnoj Gori i Italiji, Međunarodna konferencija “Obrazovni programi budućnost svjetske kulturne i prirodne baštine – znanje, komunikacija, prezentacija“ (Beograd: Arhitektonski fakultet-Univerzitet u Beogradu, 2022).

Bio je član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore i član Senata Univerziteta Crne Gore. Član je Inženjerske komore Crne Gore i Saveza arhitekata Crne Gore. Dobitnik je “Honorable Mention“ na Incheon International Design Competition za koautorsko idejno rješenje „Off-Grid city“ u Seulu, Južna Koreja (2009).

Kao član stručnih timova, učestvovao je u realizaciji nekoliko projekata, od kojih su najznačajniji: Priprema nominacionog dosijea i registracija mletačkih odbrambenih tvrđava između XV i XVII vijeka (u okviru transnacionalne nominacije dostavljene u saradnji sa Italijom i Hrvatskom), na listi UNESCO; Registracija transnacionalnog kulturnog dobra Stećci - srednjovekovna groblja na listi UNESCO; Izrada revidiranog plana upravljanja Istorijskim jezgrom Cetinja, "Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore"; Ljubljanski proces "Rehabilitacija našeg zajedničkog nasleđa" u organizaciji Saveta Evrope i Evropske komisije. Učestvovao je u radu više stručnih tijela: Savjeta gradonačelnika Prijestonice Cetinje za kulturu (predsjednik), Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotor (član), Nacionalni koordinator Crne Gore za program Savjeta Evrope za kulturne rute. Obučavan je kroz Međunarodni program liderstva posetilaca (IVLP), na temu očuvanja kulturnog nasleđa i identiteta u Sjedinjenim Državama, u organizaciji Stejt departmenta, Biroa za obrazovna i kulturna pitanja (2019). Učestvovao je u procesima izrade pravnih akata u vezi sa kulturnim nasljeđem Crne Gore. Bavi se konsultantskim poslovima u oblasti projektovanja i izgradnje objekata. Savjetnik je Unije Poslodavaca Crne Gore u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata.

dr Aleksandar Dajkovic