Predavači

Asistent
dr Aleksandar Dajkovic

Aleksandar Dajković (Cetinje, Crna Gora 1986) – Arhitekta. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (2010). Na istom fakultetu završio je magistarske studije. Doktorske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 2022. godine. Trenutno je doktorand na Humanističkim studijama Univerziteta u Bariju Aldo Moro, Republika Italija. Stekao je stručno zvanje arhitekta-konzervator. Stručno se usavršavao u "Giora Gur & Partners" Architects LTD - Izrael, kao i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Šefildu, Velika Britanija. Ekspert je Savjeta Evrope za program Kulturne rute. Istaknute radne obaveze u Crnoj Gori: Sekretarijat za prostorno planiranje i životnu sredinu, Prijestonica Cetinje, savjetnik (2009–2014); Ministarstvo kulture Crne Gore, savjetnik (2014-2015); Direktorat za kulturnu baštinu, Ministarstvo kulture Crne Gore, generalni direktor (2015–2020); JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, rukovodilac (2016–2018); Ministarstvo održivog razvoja i turizma, generalni direktor (2020); Fakultet Politehnike Univerzitet Donja Gorica, saradnik u nastavi (od 2021).

Autor je i koautor više izložbi, monografija i stručnih radova iz oblasti kulturnog nasleđa. Učestvovao je na brojnim konferencijama i okruglim stolovima u zemlji i inostranstvu. Značajniji radovi:

koautor monografija:

 • CRNA GORA U XXI STOLJEĆU U ERI KOMPETITIVNOSTI: NAUKA I TEHNOLOGIJA, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2010, 615-623;
 • S. Burzanović, A. Dajković, Italijansko poslanstvo na Cetinju / La Legazione d'Italia a Cettigne, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore - Nacionalna biblioteka Crne Gore, Cetinje 2015;
 • A. Dajković, S. de Bartolo, Cesare Augusto Corradini (1860-1932). Un architetto eclettico tra Italia e Montenegro, Edipuglia, Bari 2023 [ISSN: 1723-4573 – ISBN: 979-12-5995-038-3].

autor i koautor članaka:

 • S. Burzanović, A. Dajković, Italijansko poslanstvo na Cetinju, Izgradnja, 67, 7–8, Beograd 2013, 275–284;
 • Kultura i međusektorsko povezivanje u Moć kulture: Kulturna politika Crne Gore, savremeni izazovi i perspektive, Ministarstvo kulture Crne Gore – Fondacija Konrad Adenauer, Cetinje 2016, 30-35;
 • Ulcinj/Ulqin: The Importance of Protection for Montenegro in Cultural Spaces: On Architecture and Identity of Ulcinj/Ulqin | Montenegro, IVA Institut für vergleichende Architekturforschung, Беч, 2018, 21-22;
 • Urbani razvoj Cetinja i Barija kroz sagledavanje djelovanja Augusta Ćezara Koradinija (1900–1931), Arhitektura i urbanizam, Beograd 2021, 48-63;
 • A. Dajković, S. de Bartolo, Due casi esemplari di storicismo eclettico: le chiese russe in stile neobizantino a Cetinje e a Bari, in Studi Bitontini 115-116, 2023, in corso di stampa [ISSN: 0392-1727];
 • A. Dajković, M. Bataković, Analysis of Mechanisms for the Protection of UNESCO Sites on the Example of the Natural and Cultural-Historical Area of Kotor - Possibilities of Implementation in Protected Nature Sites in Montenegro and Italy, in Thematic Conference Proceedings Educational Programs – the Future of World Cultural and Natural Heritage 50 Years /1972–2022/ of the Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage, (ed.) Nevena Debljović Ristić, [ISBN 978-86-7924-349-2], Belgrade 2023, pp. 428-441.

koautor izložbe i brošure:

 • Tou Liu, Mako Vladimir, Alihodžić Rifat, Dajković Aleksandar, Adžić Nebojša, Samardžić Tijana, Ancient Villages and Vernacular Architecture of China and Montenegro, Ministarstvo kulture Crne Gore, Cetinje, 2017.

Po pozivu održao predavanja:

 • Pristupi nacionalnoj politici i zakonodavstvu o istorijskim gradovima u Crnoj Gori, (Beč: TU Wien, 2016);
 • Politike u oblasti kulturnog naslijeđa u Crnoj Gori, (Cetinje: Miločerski razvojni forum, 2018);
 • Integralno upravljanje Prirodnim i kulturno-istorijskim Područjem Kotora, (Lojang (NR Kina): Drugi forum o kulturnom naslijeđu Kine i zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope, 2019);
 • Analiza mehanizama zaštite UNESCO lokaliteta na primjeru Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora: mogućnosti primjene na zaštićenim lokalitetima prirode u Crnoj Gori i Italiji, Međunarodna konferencija “Obrazovni programi budućnost svjetske kulturne i prirodne baštine – znanje, komunikacija, prezentacija“ (Beograd: Arhitektonski fakultet-Univerzitet u Beogradu, 2022).

Bio je član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore i član Senata Univerziteta Crne Gore. Član je Inženjerske komore Crne Gore i Saveza arhitekata Crne Gore. Dobitnik je “Honorable Mention“ na Incheon International Design Competition za koautorsko idejno rješenje „Off-Grid city“ u Seulu, Južna Koreja (2009).

Kao član stručnih timova, učestvovao je u realizaciji nekoliko projekata, od kojih su najznačajniji: Priprema nominacionog dosijea i registracija mletačkih odbrambenih tvrđava između XV i XVII vijeka (u okviru transnacionalne nominacije dostavljene u saradnji sa Italijom i Hrvatskom), na listi UNESCO; Registracija transnacionalnog kulturnog dobra Stećci - srednjovekovna groblja na listi UNESCO; Izrada revidiranog plana upravljanja Istorijskim jezgrom Cetinja, "Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore"; Ljubljanski proces "Rehabilitacija našeg zajedničkog nasleđa" u organizaciji Saveta Evrope i Evropske komisije. Učestvovao je u radu više stručnih tijela: Savjeta gradonačelnika Prijestonice Cetinje za kulturu (predsjednik), Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotor (član), Nacionalni koordinator Crne Gore za program Savjeta Evrope za kulturne rute. Obučavan je kroz Međunarodni program liderstva posetilaca (IVLP), na temu očuvanja kulturnog nasleđa i identiteta u Sjedinjenim Državama, u organizaciji Stejt departmenta, Biroa za obrazovna i kulturna pitanja (2019). Učestvovao je u procesima izrade pravnih akata u vezi sa kulturnim nasljeđem Crne Gore. Bavi se konsultantskim poslovima u oblasti projektovanja i izgradnje objekata. Savjetnik je Unije Poslodavaca Crne Gore u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata.

dr Aleksandar Dajkovic