Predavači

Saradnik iz prakse
Zorica Đuranović

Zorica Đuranović je rođena u Žabljaku 03.11.1984.godine. Završila je osnovnu školu "Dušan Obradović" sa diplomom "Luča" i gimnaziju "17.Septembar" u Žabljaku kao đak generacije.

Obrazovanje:

-Građevinski fakultet u Podgorici-smjer hidrotehnički, Univerzitet Crne Gore.

-Stečeno obrazovanje: Diplomirani inženjer građevine.

-Datum: oktobar 2003.godine do decembra 2010.godine.

Licence:

-Licenca ovlašćenog inženjera za projektovanje i izgradnju objekata stečena aprila 2018.godine.

Radno iskustvo:

-"Republički zavod za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, gdje je učestvovala u izradi planske dokumentacije.

-"Exploring" doo Nikšić, gdje je učestvovala u izradi velikih infrastrukturnih projekata mahom na crnogorskom primorju. Između ostalog izrada projektne dokumentacije za "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali Faza III-Bar".

-"Studio Synthesis" doo Podgorica, gdje je radila kao odgovorni inženjer za hidrotehničku infrastrukturu na projektima visokogradnje. Projekti hotela S, Q i D u okviru skijališta Kolašin 1600 i Kolašin 1450 i drugi.

Trenutni radni angažman je u firmi "Moncore" doo Podgorica koja se bavi konsaltingom i izradom tehničke dokumentacije za izgradnju objekata. Angažovana kao član radnih timova za izradu planske dokumentacije.

Strani jezici, oznaka od 1 (loše) do 5 (odlično):
Čitanje Izgovor Pisanje
Engleski 5 5 5

Dodatna znanja: Korišćenje softvera Microsoft Office, Autocad, Watercad, Sewer +, Civil 3d, Revit.

Zorica Đuranović
Predmeti
Kontakt podaci