Predavači

Redovni profesor
Prof. mr Milan Vujović

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonska organizacija prostora AOP, tipologija

Milan Vujović (1971) je diplomirao (1997) i magistrirao (2010) na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde je zaposlen od 2000. godine.

2011. Vanredni profesor na Departmanu za Arhitektonsko projektovanje i savremenu arhitekturu*

Kao autor arhitektonskih projekata, radeći samostalno ili kao član autorskih timova, realizovao je više objekata različitih imena od kojih su najznačajniji:
• Vila V. u ul. Slavka Ćuruvije u Beogradu;
• Poslovni objekat „Ekvator“ u Banja Luci RS, BiH;
• Stambeno-poslovni objekat „KDS“ u Kraljevu;
• Stambeno-poslovni objekat u ulici Pukovnika Purića u Beogradu;
• Stambeno-poslovni kompleks „Forum“ u Bulevaru kralja Aleksandra 520 u Beogradu;
• Stambeni kompleks „Zeland“ u Beogradu;
• Stambeno-poslovni objekti GP6, GP5 i Stambeno-poslovni objekat GP3 u bloku 11a u Novom Beogradu.

Učestvovao je na preko 40 domaćih i međunarodnih arhitektonskih konkursa, na kojima je osvajao nagrade i priznanja. Izlagao je na većem broju stručnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Radovi i projekti objavljeni su u stručnim časopisima i monografijama: Architektur vettbeverb, A10, KvadART, Forum+, DaNS, Kvart…

Priznanja: Aprilska nagrada grada Beograda za arhitekturu i urbanizam za 2013. godinu, Priznanje 21. salona arhitekture za arhitektonski projekat 1998,

Napisao je i objavio knjigu: M. Vujović, Forma pretstavlja funkciju – Arhitektonska kompozicija aerodromskog putničkog terminala, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010.

* Od 2009. godine, studentski radovi urađeni u okviru nastave pod mentorstvom Milana Vujovića objavljuju se (publikuju) na internet blogu: https://studioprojekatmv.vordpress.com/

 

Vujović, M., Radosavljević, U.,& Pantović, K.. (2015). The Spatial Concept of the Airport Passenger Terminal as a Function of Safety, Health and Environmental Protection. in Zbornik radova [Elektronski izvor] / XL Naučno-stručni skup Održavanje mašina i opreme - OMO 2015, Beograd - Budva, 18-26. jun 2015. godine
Beograd : Institut za istraživanja i projektovanja u privredi., 251-265.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_630
mr Milan Vujović