Predmeti

PL2MI3
Metodologija istraživanja 3

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Metodologija istraživanja 3

Angažovani predavači: