Predavači

Saradnik iz prakse
Igor Strugar

Igor Strugar rođen je 1972. godine u Podgorici. Nakon završene osnovne i srednje škole u rodnom gradu upisuje elektro-tehnički fakultet, smjer energetika 1990. godine. Angažovan je kao eksterni saradnik na fakultetu za Politehniku na Univerzitetu Donja Gorica od 2015. godine, gdje predaje predmet Osvjetljenje u arhitekturi, a angažovan je i kao predavac na elektro-tehničkom i arhitektonskom fakutetu na Univerzitetu Crne Gore na raznim radionicama u oblasti dizajna osvjetljenja i sistema kontrole.

Član je inženjerske komore Crne Gore (IKCG).

Firmu Sienersys d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, osnovao je 2009. godine. Kompanija se bavi projektovanjem, revizijom i nadzorom elektroinstalacija jake i slabe struje, dizajnom osvjetljenja, isporukom opreme kao i projektovanjem sistema kontrole i fotonaponskih sistema.

Relevantni projekti na kojima je učestvovao su:

 1. Dizajn osvjetljenja – Bedemi Starog grada Budva; Budva
 2. Dizajn osvjetljenja – Bedemi Starog grada Bar; Bar
 3. Glavni projekat rekostrukcije elektroinstalacija jake struje, dizajn osvjetljenja i sistema kontrole osvjetljenja– Nepokretna kulturna dobra “Jusovaca zatvor”
 4. Glavni projekat rekostrukcije elektroinstalacija jake struje, dizajn osvjetljenja i sistema kontrole osvjetljenja – Viskovic Palata, Perast – Kotor
 5. Dizajn osvjetljenja i sistema kontrole osvjetljenja– Crkva Sv. Arhangela Mihaila, Herceg Novi
 6. Dizajn osvjetljenja i sistema kontrole osvjetljenja – Crkva Sv.Spasa, Herceg Novi
 7. Glavni projekat rekostrukcije elektroinstalacija jake struje, dizajn osvjetljenja i sistema kontrole osvjetljenja - Creative hub (bivši zatvor); Kotor
 8. Dizajn osvjetljenja – Manastir Ostrog; Nikšić
 9. Glavni projekat elektroinstalacija jake struje, uključujući dizajn osvjetljenja i sistema kontrole osvjetljenja, isporuka svjetiljki i kontrole osvjetljenja – Objekti u turističkom području – T2 (UP79) „Turistički rizort“ Portonovi, One & Only hotel i rizort, Portonovi, Herceg Novi
 10. Glavni projekat elektroinstalacija jake struje, uključujući dizajn osvjetljenja i sistema kontrole osvjetljenja, projekat BMS-a, projekat trafostanice 10/0,4kV, 1x630 kVA, energetska infrastruktura, telekomunikaciona infrastruktura – Turistički rizort, Kolašin
 11. Glavni projekat elektroinstalacija jake struje I dizajn osvjetljenja– Hotel “La Roche”, Tivat
 12. Glavni projekat elektroinstalacija jake struje, Ambasada Velike Britanije, Podgorica
 13. Glavni projekat elektroinstalacija jake struje, dizajn osvjetljenja i sistema kontrole osvjetljenja – Kafe bar i plažni bar “Bajova Kula” Kotor
 14. Glavni projekat elektroinstalacija jake struje Konzulata Republike Hrvatske u Kotoru
 15. Rekonstrukcija 29 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori (Projekat unapređenja energetske efikanosti u javnim ustanovama u Crnoj Gori)

Autor je mnogih publikacija, neke od njih su:

 1. ZERO NET ENERGY (ZNE) MODEL – integracija fotonaponskih sistema u distributivnu mrežu. Rad je objavljen u oktobru 2019.godine u zbiru radova „Treći dani inženjera elektrotehnike Inženjerske komore Crne Gore – Od ideje do realizacije“.
 2. „CONNECTED LIGHTING“. Rad je objavljen u novembru 2018.godine u zbiru radova „Drugi dani inženjera elektotehnike Inženjerske komore Crne Gore“
 3. „Humancentric lighting” – “novi put ka standardima svjetlotehnike“. Rad je objavljen u oktobru 2017.godine u zbiru radova “Prvi dani inženjera elektrotehnike Inženjerske komore Crne Gore i u magazinu “Prostor” u maju 2017.godine
 4. "DIGITAL RELAY PROTECTION sa praktičnom primjenom SIEMENS 7SJ511 digitalnog prekostrujnog releja. Rad je objavljen decembra 2000 g. u godišnjaku "ENERGIJA" Saveza Energetičara Jugoslavije.
Igor Strugar
Predmeti
Kontakt podaci