Predavači

Saradnik
mr Marko Nišavić

Direktor Preduzetničkog gnijezda na UDG.
Koordinator primijenjih studija Preduzetništvo, menadžment, biznis (PMB).
Saradnik u nastavi na više predmeta.

Koordinator preduzentičkih projekata na UDG kao što su Studentski biznis centar, Berza Preduzetničkih Ideja.

mr Marko Nišavić