Predavači

Docent
Doc. dr Kruna Ratković

Biografija

Rođena je 29. decembra 1982. godine u Beogradu. Nakon završena tri razreda III Beogradske gimnazije (prirodno-matematički smjer) sa prosjekom 5.0, nastavila je školovanje u gimnaziji Albert Calmette u Nici, Francuskoj, gdje je u junu 2002. godine stekla diplomu Baccalaureat sa pohvalom Assez Bien.

Diplomirala je na Fakultetu Nauka, Univerziteta iz Nice Sophia-Antipolis (UNSA), na departmanu za matematiku u junu 2005. godine sa pohvalom Bien. Magistarske studije Matematike na odsjeku Istraživanje (Master 2) završila je sa prosjekom 17.267/20 i pohvalom Tres Bien u junu 2007. godine. Kao jedna od tri najbolje rangirana studenta postajestipendista francuskog Ministarstva Istraživanja i upisuje doktorske studije iz matematike iste godine na katedri za algebru i topologiju. Doktorsku disertaciju "Morita teorija u obogaćenom kontekstu" (mentor Prof. dr Clemens Berger i komentor Prof. dr Svjetlana Terzić) odbranila je 24.02.2012. godine sa najvišom pohvalom Summa Cum Laude.

Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada su iz teorije kategorije i homotopske algebre. Takođe, bavila se i temama koje pripadaju oblasti primijenjene matematike i matematičke ekonomije, kao što su problem optimalne kontrole u teoriji rasta i druge primjene u matematičkoj ekonomiji (razvijanje dinamičkih modela tržišta rada koji su specifični za umjetnost). U posljednjih nekoliko godina nastavlja svoje istraživanje u domenu nauke o podacima.

Publikovala je više radova koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka i učestvovala i izlagala na brojnim seminarima i kongresima kako na engleskom, tako i na francuskom jeziku. Takođe, ima učešće u više naučno-istaživačkih projekata. Bila je zaposlena kao istraživač na inovativnom projektu Joining to EUREF permanent network with Multi GNSS CORS stations in Montenegro (MontePN) u periodu 2019.-2021. godine koji je finansiran od strane Ministarstva nauke Republike Crne Gore. Takođe, bila je i član dva bilateralna projekta iz programa naučno-tehnološke saradnje između Crne Gore i NR Kine i Crne Gore i Republike Slovenije. 

U periodu 2012-2016. godine kao predavač izvodila je nastavu na Univerzitetu Mediteran na MBS (MontenegroBusinessSchool) u okviru predmeta Biznis Matematika i Uvod u Ekonometriju (osnovne studije), Kvantitativne metode za finansije (specijalističke studije) i Applied quantitative methods (MBA). U periodu 2013-2016. godine kao predavač izvodila je nastavu na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, na francuskom jeziku, na predmetima u okviru programa dvojne diplome osnovnih studija iz pet kvantitativnih disciplina: Matematika I, Matematika II, Statistika I, Statistika II i Uvod u ekonometriju.

Od 2016. godine izvodi nastavu na fakultetu Primijenjene Nauke (smjer Matematika) i Politehnici, Univerziteta Donja Gorica, na predmetima Analiza I prvi dio, Analiza I drugi dio, Analiza II, Kompleksna analiza, Inženjerska Matematika I i II.

U maju 2019. godine, izabrana je u zvanje docenta iz oblasti matematičkih nauka i stalno zaposlena na Univerzitetu Donja Gorica gdje izvodi nastavu iz pomenutih matematičkih disciplina.

Posjeduje sertifikate međunarodnih diploma:

 • Certified Neural Networks and Deep Learning diploma, Stanford University (01/2020);
 • Certified R programming diploma, Johns Hopkins University (02/2020);
 • Deep learning specialization (Neural Networks and Deep Learning, Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter Tuning, Regularization and Optimization, Structuring Machine Learning Projects, Convolutional Neural Networks, Sequence Models), Stanford University (07/2020).
dr Kruna Ratković
Objavljeni radovi
 • Gabriel-Morita Theory for Excisive Model Categories
 • Časopis | Applied Categorical Structures
 • Izdavač | Springer
 • Država izdavača | Netherlands
 • Godina izdanja | 2019
 • Kategorija | K2
 • ISBN | DOI: 10.1007/s10485-018-9539-x
 • Ključne riječi | Homotopical algebra, Strong monad, Excision, Bar resolution
 • Link | https://doi.org/10.1007/s10485-018-9539-x
 • Introduction to the Theory, Analysis, and Measurement of Economic Growth - part I
 • Časopis | Monografija
 • Izdavač | Institut Ekonomskih Nauka
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2019
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 978-86-89465-47-1
 • Ključne riječi | Teorija rasta, endogeni i egzogeni modeli, optimalna kontrola, proksimativni faktori rasta
 • Link | https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/monog/article/view/752
 • Limitations in direct and indirect methods for solving optimal control problems in growth theory
 • Časopis | Industrija
 • Izdavač | Ekonomski Institut, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 0350-0373
 • Ključne riječi | Optimalna kontrola, direktne i indirektne metode, teorija rasta
 • Link | http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0350-03731604019R
 • Morita theory in enriched context
 • Časopis | ArXiv
 • Izdavač | Cornell University
 • Država izdavača | US, State of New York
 • Godina izdanja | 2013
 • Kategorija | K4
 • ISBN | https://doi.org/10.48550/arXiv.1302.2774
 • Ključne riječi | Category theory, Morita equivalence, Homotopical algebra
 • Link | https://doi.org/10.48550/arXiv.1302.2774
 • OVERSUPPLY OF LABOR AND OTHER PECULIARITIES OF ARTS LABOR MARKET
 • Časopis | Theoretical and Practical Research in the Economic Fields
 • Izdavač | ASERS Publishing
 • Država izdavača | Romania
 • Godina izdanja | 2013
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 2068-7710
 • Ključne riječi | Household production function, allocation of time, arts, expected benefits.
 • Link | https://journals.aserspublishing.eu/tpref/article/view/1219
Učešće na konferencijama
 • 2nd Kotor International Maritime Conference
 • 27. novembar 2022. / Montenegro
 • Marketing in Port Activities Supported by Artificial Neural Networks
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | artificial neural networks, marketing, data sets, churn
 • The 7-th International Conference Civil Engineering Science and practice. GNP 2020
 • 10. mart 2020. / Montenegro
 • EUREF NETWORK–STANDARDS AND CONNECTION PROCEDURE
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | GNSS, permanent station, monitoring, EUREF, EPN
 • EUREF 2019 Symposium
 • 21. maj 2019. / Ukraine
 • Joining to EUREF permanent network with Multi GNSS CORS stations in Montenegro
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | GNSS, EUREF, CORS permanent station
 • 23rd International Scientific-Professional Conference on Information Technology (IT)
 • 20. februar 2018. / Montenegro
 • Notion of strong monad in computing
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Category theory, strong monad, theory of computation