Predmeti

PL1DKZI1
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Angažovani predavači: