Predmeti

PL1PI1
Psihologija Investiranja

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Angažovani predavači: