Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Gostujuće predavanje prof. Monike Leisch-Kiesl na temu Drawing places

Univerzitet Donja Gorica je tokom protekle nedjelje (od 17. do 21. aprila), u okviru programa Erasmus+ univerzitetske razmjene sa privatnim katoličkim univerzitetom iz Linca (KU Linz), organizovao seminar profesorice Monike Leisch-Kiesl na temu Evociranje znaka i opažanje slike.

U četvrtak, 20. aprila, u Preduzetničkom gnijezdu je održano predavanje od strane Prof. dr Monika Leisch-Kiesl, gostujuće profesorice sa KU Linz i Aldijane Hodžić, studentkinje magistarskih studija Fakulteta za politehniku.

Predavanju na temu ‘Drawing Places’ prisustvovao je veliki broj studenata Fakulteta za politehniku. Glavna tema predavanja je bila kako arhitekte predstavljaju prostore na crtežima i koliku ulogu crteži imaju pri realizaciji izgradnje objekata. Studenti su tokom predavanja imali zadatak da u kratkom vremenskom intervalu predstave na papiru svoj omiljeni prostor u željenoj dimenziji i projekciji.

Predavanje je bilo veoma interaktivno na veliko zadovoljstvo studenata.

Detaljan izvještaj sa seminara možete naći u prilogu.