Obavještenja

Specijalističke studije
Konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske studije

Raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za politehniku.

Sadržaj konkursa, prijavni formular i informacije o školarini možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu sara.djikanovic@udg.edu.me do 13. oktobra 2023. godine.

Poštovane kolege,Upis na postdiplomskim studijama na Politehnici biće održan od 02.10.2023. godine do 13.10.2023, izuzev četvrtka 12. oktobra . Predaja je u terminu od 15:00h do 16:00h u ProDe laboratoriji, kontakt osoba Sara Đikanović (sara.djikanovic@udg.edu.me).

Detaljnije u prilozima

Raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za politehniku.

Sadržaj konkursa, prijavni formular i informacije o školarini možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu sara.djikanovic@udg.edu.me do 13. oktobra 2023. godine.

Poštovane kolege,

 

Upis na postdiplomskim studijama na Politehnici biće održan od 02.10.2023. godine do 13.10.2023, izuzev četvrtka 12. oktobra. Predaja je u terminu od 15:00h do 16:00h u ProDe laboratoriji, kontakt osoba Sara Đikanović (sara.djikanovic@udg.edu.me). 

 

Ukoliko lično ne možete dostaviti dokumentaciju u navedenom terminu, to umjesto Vas može učiniti osoba koju Vi zadužite, ali je u tom slučaju potrebno da pošaljete mail koleginici Sari Đikanović i navedete ime i prezime te osobe.

 

Za upis na postdiplomskim studijama je potrebno da dostavite:

 

  1. Uvjerenje o završenom fakultetu ( moguće dostaviti i na dan potpisivanja ugovora naknadno)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
  3. 2 ŠV obrasca (kupuju se u knjižarama);
  4. 2 fotografije (veličine "kao za pasoš sto su nekada trebale")
  5. Dokaz o uplati školarine (krajnji rok za uplatu 1. rate je 22. oktobra 2023 godine, može se dostaviti

na dan potpisivanja ugovora o studiranju).

 

Školarina za studijske programe postdiplomskih studija Fakulteta za politehniku iznosi 990 EUR po

semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu.

 

Školarinu je moguće platiti na dva načina:

  1. Plaćanjem iznosa za jednu godinu studija – 980,00€
  2. Plaćanjem u tri rate – po 660,00€

 

Studenti kojima je za plaćanje školarine potrebna profaktura od Fakulteta, šalju zahtjev za istom

putem e-maila na adresu: finansije@udg.edu.me najkasnije do 22.10.2023. do 23:59:59h.

 

BROJ ŽIRO RAČUNA:

CKB: 510-77157-11

 

ROK PLAĆANJA

  • Prva rata 660€ (ili cijeli iznos od 1.980€) do 10.2023.

- Druga rata 660€ do 10.01.2024.

- Treća rata 660€ do 10.05.2024.

 

Studije politehnike na UDG objedinjuju najsavremenija aplikativna znanja tehničkih predmeta građevine i arhitekture, sa predmetima društvenih nauka (ekonomije, finansija, zakonodavstva, upravljanja projektima …) čime je omogućeno direktno sagledavanje položaja građevinske i arhitektonske profesije u društvu, kao i njihova interakcija sa relevantnim društvenim strukturama.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija politehnike u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, upisom na prvu godinu master studija (dvogodišnje master studije), student se odlučuje za jedan od dva magistarska akademska programa:

  • Građevinarstvo i savremene tehnologije
  • Arhitektura i dizajn