Predmeti

PL2IOI1
Investicije u održivu infrastrukturu gradova

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Angažovani predavači: