Predmeti

PL2EA1
Energija u arhitekturi

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Angažovani predavači: