Predmeti

PL2BIM1
BIM i inženjerska praksa

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Angažovani predavači: