Predmeti

PL2FA
Filozofija umjetnosti

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Filozofija umjetnosti

Angažovani predavači: