Predmeti

PL2SKAP1
Savremeni koncepti arhitektonskog projektovanja

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Arhitektura i dizajn

Angažovani predavači: