Predmeti

PL1P2
Projektovanje 2

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: /
Smjer: Gradjevinarstvo i savremene tehnologije

Angažovani predavači: