Predavači

Saradnik
Sara Đikanović

Sara Đikanović je rođena 20. 03. 1996. godine na Cetinju. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ i srednju građevinsko-geodetsku školu „Inž. Marko Radević“ završila je u Podgorici sa odličnim uspjehom. Nakon završene srednje škole 2015. godine, upisala je Fakultet za Politehniku na Univerzitetu Donja Gorica na kojem je odbranila diplomski rad na temu „Izložbeni salon za nautiku i nautičku opremu“ pod mentorstvom mr Tonje Ratić.

Nakon diplomiranja upisala je dvogodišnje postdiplomske studije na Fakultetu za Politehniku, smjer „Arhitektura i dizajn“. Trenutno je u procesu pisanja magistraskog rada iz oblasti Adjective manufacturing u saradnji sa prof. dr Atanasom Kočovom.

Od januara 2021. godine započinje rad na Fakultetu za Politehniku Univerziteta Donja Gorica kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima. Pored angažmana u nastavi, od 2022. godine angažovana je kao rukovodilac i inženjer u 3D laboratoriji (ProDe lab) na Univerzitetu Donja Gorica.

Sara je uključena u organizaciju brojnih naučnih i stručnih konferencija koje organizuje UDG.

Tečno govori engleski, a služi se i španskim jezikom.

Sara Đikanović
Predmeti
Kontakt podaci