Predavači

Saradnik iz prakse
mr Sabahudin Kujović

Rodjen, 30.04.1971.godine u Bijelom Polju.
Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici 1997.godine, smjer Elektronika. Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2010.godine na smjeru Menadžment biznisa.
U periodu od 1997.godine do 2007.godine radio u Crnogorskom Telekomu na raznim menadžerskim pozicijama.
Dio je menadžerskog tima Društva za telekomunikacije Mtel od njegovog osnivanja 2007.godine.
Oženjen, otac dvoje djece.

mr Sabahudin Kujović
Kontakt podaci