Predavači

Asistent
dr Petar Krgušić

Rođen 27. 10. 1971. god. u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu završio u Sokocu (BiH). Elektrotehnički fakultet upisao u Sarajevu 1989. godine, a diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smijer elektronika, 1994. godine. Poslediplomske studije upisao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odsjeku za telekomunikacije gdje je 2005. godine odbranio magistarsku tezu. Doktorsku tezu prijavio 2009. godine i istu odbranio 2012. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Od oktobra 1994. godine zaposlen u preduzeću PTT-INŽENJERING d.o.o. Podgorica. Na poslovima glavnog inženjera za montažu i umjeravanja radio do 2002. godine kada prelazi na mjesto Rukovodioca Odjeljenja za pristupne telekomunikacione mreže. Od 2011. godine obavlja poslove tehničkog direktora.

Na različite načine(projektovanje, revizije, rukovođenje građenjem) učestvovao u izgradnji velikog broja telekomunikacionih objekata (pristupne mreže, spojni optički putevi, enterprise rješenja, javne i kućne telefonske centrale i ostalo) na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Specijalizovao se za sve vrste mjerenja na optičkim i bakarnim kablovima kroz obuke u zemlji i inostranstvu.
Kao autor, objavio 12 radova.

Posjeduje licence za:
• Ovlaštenog inženjera za elektrotehničku djelatnost - obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma,
• Revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma,
• Rukovođenje građenjem telekomunikacionih mreža izdate od Inženjerske komore Srbije,
• Projektovanje i rukovođenje građenjem telekomunikacionih mreža izdate od Inženjerske komore Republike Srpske.

dr Petar Krgušić
Kontakt podaci