Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Raspored Predavanja U Zimskom Semestru Studijske 2023/24. Godine

Postavljeni su raspored predavanja, spisak predmeta/predavača, struktura predmeta i raspored kolokvijuma/završnih ispita za zimski semestar studijske 2023/24. godine.

Fajlove možete naći u diijelu Download/Za studente, ili direktno prateći ovaj link.