Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
PRODUŽENA PRIJAVA studentskih RADOVA za izložbu na događaju "Dani Politehnike"

Povodom događaja "Dani Politehnike" pozivamo sve zainteresovane studentkinje i studente da se prijave za učešće na izložbi studentskih radova, koja će biti održana u oktobru 2023. godine.

Pravo prijave rada/ova na izložbi imaju studenti i studentkinje druge i treće godine, koji imaju projekte iz predmeta: Arhitektonsko projektovanje I, Arhitektonsko projektovanje II, Pejzažna arhitektura, Dizajn enterijera, Diplomski rad. 

Za potrebe izložbe očekivaće se od studenata i studentkinja da grafičke priloge/panoe formatiraju u formatu A1. Prije prijave rada/ova, potrebno je u konsultacijama sa predmetnim predavačem, na predmetu sa kojeg se prijavljuje projekat, dobiti odobrenje.

Prijave je potrebno slati na mail-ove: balsa.lazovic@udg.edu.me i sara.djikanovic@udg.edu.me. U naslovu naznačiti „prijava za izložbu” a u cc mail-a dodati predmetnog predavača od kojeg je student/kinja prethodno dobio/la odobrenje za prijavu projekta. U sadržaju mail-a potrebno je navestiime i prezime, naziv predmeta sa kojeg prijavljujete projekat, godinu studija.

Prijave važe do 15. septembra 2023. godine do 23:59h.

Očekujemo Vaše radove!