Obavještenja

Specijalističke studije
Drugi popravni rok

Drugi popravni rok na RPS-u

Drugi popravni rok na RPS će biti organizovan u periodu između 01. 09. i 20. 09. 2023. godine.

Za ovaj rok će biti potrebno da se studenti i studentkinje prijave, nakon isteka roka biće objavljen raspored polaganja ispita.
Studenti i studentkinje u ovom roku mogu da prijave nepoložene ispite na predmetima iz zimskog i ljetnjeg semestra sa prve i druge godine master studija.
Svi studenti i studentkinje su dužni da mailom prijave ispite.
Napominju se studenti i studentinje da nije ograničen broj ispita koje mogu prijaviti i nije potrebno plaćati nadoknadu za polaganje ispita u ovom roku.
Prijavljivanje ispita za ovaj rok će biti od 07. 08. do 14. 08. 2023. godine do 23:59h.

Mail kojim student/kinja prijavljuje ispite treba da bude naslovljen (Subject): Prijava ispita za dodatni popravni rok. U mailu treba navesti ime i prezime studenta/kinje, smjer (studijski program) i broj dosije-a, kao i spisak predmeta koje student/kinja želi da polaže u drugom popravnom roku.

Mail se šalje na adresu : politehnika@udg.edu.me I sara.djikanovic@udg.edu.me

Drugi popravni rok na RPS-u

 

Drugi popravni rok na RPS će biti organizovan u periodu između 01. 09. i 20. 09. 2023. godine.

Za ovaj rok će biti potrebno da se studenti i studentkinje prijave, nakon isteka roka biće objavljen raspored polaganja ispita.

Studenti i studentkinje u ovom roku mogu da prijave nepoložene ispite na predmetima iz zimskog i ljetnjeg semestra sa prve i druge godine master studija.
Svi studenti i studentkinje su dužni da mailom prijave ispite.
Napominju se studenti i studentinje da nije ograničen broj ispita koje mogu prijaviti i nije potrebno plaćati nadoknadu za polaganje ispita u ovom roku.

Prijavljivanje ispita za ovaj rok će biti od 07. 08. do 14. 08. 2023. godine do 23:59h.


Mail kojim student/kinja prijavljuje ispite treba da bude naslovljen (Subject): Prijava ispita za dodatni popravni rok. U mailu treba navesti ime i prezime studenta/kinje, smjer (studijski program) i broj dosije-a, kao i spisak predmeta koje student/kinja želi da polaže u drugom popravnom roku.


Mail se šalje na adresu : politehnika@udg.edu.me I sara.djikanovic@udg.edu.me