Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Poziv za obavljanje stručnih praksi

U saradnji sa Inženjerskom Komorom Crne Gore, Fakultet za politehniku objavljuje poziv studentkinjama i studentima za obavljanje stručnih praksi u Junu 2023. godine.

Kompanije koje će omogućiti obavljanje prakse studentkinjama i studentima u toku juna mjeseca su:

- Studio OOUR;

- Rakusam architecture bureau;

- ArchiBiro;

- Ekspert M.

U prilogu možete naći pojedinačne pozive kompanija, kao i informacije o prijavi. 

Rok za dostavljanje dokumentacije je petak, 26. maja 2023. godine do 10:00h na adresu Fakulteta. Studenti i studentkinje se mogu prijaviti za više od jedne prakse i u tom slučaju je potrebno poslati zasebne prijave, prema instrukcijama koje se nalaze u prilogu poziva. U slučaju prijave za više od jedne prakse, studen-t/kinja treba rangirati svoje prijave, po prioritetnosti, i to naglasiti u mail-u.

Na osnovu pristiglih prijava komisija Fakulteta će donijeti odluku i obavijestiti samo student-e/kinje koji su dobili mogućnost za obavljanje prakse do ponedjeljka (29. maja 2023. godine) u 16:00h putem mail-a.