Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Studenti treće godine u posjeti gradilištu ekološki-efikasne zgrade u Podgorici

Studenti treće godine Politehnike su, u okviru nastavnog plana i programa na predmetu Projektovanje 1, bili u posjeti gradilištu ekološki-efikasne zgrade u Podgorici, gdje je u toku nastavak druge faze radova.

Stečena znanja iz teorijske nastave studenti su primijenili i u praksi gdje su mogli da vide kako teče proces završnih radova kao i djelimičnu reparaciju građevinskih radova prve faze. Studenti su imali uvid u projektnu dokumentaciju, prema kojoj su analizirali detalje iz Glavnog projekta konstrukcije i projekta arhitekture, upoređujući ih sa izvedenim stanjem na gradilištu. Fakultet za politehniku se zahvaljuje Izvođaču radova kompaniji “STRABAG D.O.O. – PODGORICA ” na ukazanom gostoprimstvu i prilici da se studenti Politehnike upoznaju sa izazovima u izvođenju radova na jednom reprezentativnom gradilištu.