Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Studenti treće godine u posjeti gradilištu

Studenti treće godine Politehnike su, u okviru nastavnog plana i programa na predmetu Projektovanje 1, bili u posjeti gradilištu FK “Dečić”, gdje su u toku radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove tribine fudbalskog stadiona "Dečić".

Stečena znanja iz teorijske nastave studenti su primijenili i u praksi gdje su mogli da vide kako teče proces šalovanja, armiranja i betoniranja armiranobetonskih nosećih elemenata, prepoznajući sve smjernice i pravila Euro kodova, kao zakonske regulative pri projektovanju.
Studenti su imali uvid u projektnu dokumentaciju, prema kojoj su analizirali detalje iz Glavnog projekta konstrukcije i projekta arhitekture, upoređujući ih sa izvedenim stanjem na gradilištu.

Fakultet za politehniku se zahvaljuje Investitoru Fudbalskom Savezu Crne Gore i Izvođaču radova kompaniji “MD - MOMO” na ukazanom gostoprimstvu i prilici da se studenti našeg fakulteta upoznaju sa izazovima u izvođenju radova na jednom reprezentativnom gradilištu i iskazuje nadu da će se dosadašnja uspješna saradnja i dalje nastaviti.


U prilogu su fotografije sa posjete gradilištu.