Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
PANEL: NOVI EVROPSKI BAUHAUS - PAMETNI SISTEMI I ZELENA ARHITEKTURA BUDUĆNOSTI

Povodom proslave Evropskog dana inženjera, Fakultet za politehniku, u saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore, dana 23. juna u 17:00h u Preduzetničkom gnijezdu UDG-a organizovao je panel diskusija na temu "NOVI EVROPSKI BAUHAUS: Pametni sistemi i zelena arhitektura budućnosti".

Cilj panel diskusije bila je promocija ekološke, energetski efikasne i održive - zelene arhitekture, kao i sagledavanje uloge zelene arhitekture u borbi protiv klimatskih promjena, uz promišljen i osjećajan odnos prema zatečenoj životnoj sredini.

Tema je bila poziv za povratak životu u harmoniji sa prirodom, koji predstavlja “put ka zelenoj budućnosti” i ekološkom načinu razmišljanja. Primjena i korišćenje obnovljivih izvora energije u arhitekturi prevazilaze pitanja energetski efikasnih sistema već sve više ukazuju na filozofiju života i način da se pronađe nit za uvezivanje principa ekologije i arhitektonskog projektovanja. Panelisti su ukazali na značaj odživih materijala i njihove primjene, ulogu zelene arhitekture u borbi protiv klimatskih promjena, programe zelene arhitekture u razvijenim evropskim sredinama, primjenu digitalnih tehnologija u smanjenju karbonskog otiska u građevinarstvu...

Učesnici panel diskusije bili su:

1. prof. dr Zoran Cekić, Dekan Fakulteta za politehniku;

2. Prof. mr arh Milan Vujović, predavač na Fakultetu za politehniku;

3. doc. dr Nikola Marković, predavač na Fakultetu za politehniku;

4. mr Ivana Vojinović, Direktorica Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju; 

5. mr Šemso Kalač, doktorand.

Moderatorka: mr Bojana Sterniša, Koordinatorka Bachelor studija na Fakultetu za politehniku.

 

U prilogu se nalaze fotografije sa događaja.