Obavještenja

Osnovne studije
Poziv za obavljanje stručnih praksi studenata i studentkinja / PRODUŽEN ROK

Rok za dostavljanje dokumentacije je produžen do ponedjeljka, 30. maja 2022. godine do 10:00h na adresu Fakulteta.

U saradnji sa Inženjerskom Komorom Crne Gore, Fakultet za politehniku objavljuje poziv studentima i studentkinjama za obavljanje praksi u periodu od juna do jula 2022. godine.

Kompanije koje će omogućiti obavljanje prakse studentima i studentkinjama u tom periodu su:
- Studio OOUR;
- Rakusam architecture bureau;
- Sambic construction.

Više informacija za pojedinačne pozive kompanija, kao i informacije o prijavi, možete naći na sajtu Fakulteta. 
Rok za dostavljanje dokumentacije je produžen do ponedjeljka, 30. maja 2022. godine do 10:00h na adresu Fakulteta.