Obavještenja

Osnovne studije
Poziv za obavljanje stručnih praksi studenata i studentkinja

U saradnji sa Inženjerskom Komorom Crne Gore, Fakultet za politehniku objavljuje poziv studentima i studentkinjama za obavljanje praksi u periodu od juna do jula 2022. godine.

Kompanije koje će omogućiti obavljanje prakse studentima i studentkinjama u tom periodu su:

- Studio OOUR;

- Rakusam architecture bureau;

- Sambic construction.

U prilogu možete naći pojedinačne pozive kompanija, kao i informacije o prijavi. 

Rok za dostavljanje dokumentacije je četvrtak, 26. maj 2022. godine do 14:00h na adresu Fakulteta. Studenti i studentkinje se mogu prijaviti za više od jedne prakse i u tom slučaju je potrebno poslati zasebne prijave, prema instrukcijama koje se nalaze u prilogu poziva. U slučaju prijave na više od jedne prakse, studen-t/kinja treba rangirati svoje prijave, po prioritetnosti, i to naglasiti u mail-u.

Na osnovu pristiglih prijava komisija Fakulteta će donijeti odluku i obavijestiti samo student-e/kinje koji su dobili mogućnost za obavljanje prakse do ponedjeljka (30. maja 2022. godine) u 16:00h putem mail-a.