Obavještenja

Microsoft Teams: Uputstvo Za Korišćenje

Postavljena su uputstva za aktiviranje Microsoft Teams naloga.

Kako će na nekim predmetima u okviru online nastave biti korišćen Microsfot Teams (svi zaposleni i studenti imaju besplatan pristup ovom servisu), pozivamo sve koleginice i kolege da kreiraju svoj nalog, prateći uputstva koja se nalaze u priloženom fajlu.