Obavještenja

Open Mind Academy- Build Your Future With Technology održana u ProDe laboratoriji

Open Mind Academy je organizovana za srednjoškolce završnih godina koji žele da steknu praktično iskustvo u nekoj od veoma aktuelnih oblasti koristeći savremene tehnologije poput 3d štampanja, dizajna, programiranja, dronova, vještačke inteligencije i drugih, u saradnji sa profesorima i saradnicima Univerziteta Donja Gorica.

U sklopu Open Mind Academy, Fakultet za politehniku ogranizovao je radionicu BUILD YOUR FUTURE WITH TECHNOLOFY-3D, kojom su rukovodili mr Bojana Sterniša i mr Šemso Kalač. Radionica BYFTech (Build your future with technology) je organizovana iz dvije cjeline. Prva cjelina je bila održana online i uključivala je predavanja u vezi sa primjenom 3D tehnologije i mogućnostima koje ista pruža. Radionica je podrazumijevala i elementarno upoznavanje sa formom i oblikovnošću u arhitekturi, kao i inženjerskom logikom prilikom modelovanja. Druga cjelina podrazumijevala je praktičan rad u ProDe laboratoriji: 3D modelovanje, 3D skeniranje i 3D štampu. U okviru praktičnog dijela, učesnici su, u timovima, prema zadatom projektnom zadatku, izrađivali model rješenja u softverima za 3D modelovanje, koji su nakon toga štampali na 3D štampačima- FDM. Dio projektnog tima činile su studentkinje osnovnih (Aldijana Hodžić i Tamara Mračević) i postdiplomskih (Sara Đikanović) studija.

Povezani fajlovi: