Obavještenja

Prijava ispita

Prijavljivanje ispita za zimski semestar će trajati od 24 novembra do 30. novembra 2021. godine do 23:59h. Student koji ne prijavi ispite u navedenom terminu, biće u obavezi da plati naknadnu prijavu ispita 30 eura. Ukoliko imate problem sa prijavom ispita, pošaljite mail na: politehnika@udg.edu.me

Prijavljivanje ispita za zimski semestar će trajati od 24 novembra do 30. novembra 2021. godine do 23:59h. Student koji ne prijavi ispite u navedenom terminu, biće u obavezi da plati naknadnu prijavu ispita 30 eura. Ukoliko imate problem sa prijavom ispita, pošaljite mail na: politehnika@udg.edu.me