Obavještenja

Prijava ispita

Prijavljivanje ispita za ljetnji semestar će trajati od 26. marta do 3. aprila2021. godine do 23:59h. Student koji ne prijavi ispite u navedenom terminu, biće u obavezi da plati naknadnu prijavu ispita 30 eura.

Prijavljivanje ispita za ljetnji semestar će trajati od 26. marta do 3. aprila2021. godine do 23:59h. Student koji ne prijavi ispite u navedenom terminu, biće u obavezi da plati naknadnu prijavu ispita 30 eura.