Obavještenja

Broj žiro računa- Hipotekarna banka

Studenti Politehnike sada školarinu mogu da uplaćuju, pored računa u CKB banci, i na broj računa u Hipotekarnoj banci: 520-40350-81.