Obavještenja

Prijava ispita

Prijava ispita za ljetnji semestar studijske 2020/21. godine će trajati od 12. do 19. marta. Pozivamo studente da odmah nakon otvaranja roka prijave ispite, kako bi mogli da prate predmetna obavještenja, kao i da bi na vrijeme prijavili eventualne probleme na adresu fakulteta.

Studenti koji ne prijave ispite u gore navedenom roku biće u obavezi da plate nadoknadu za naknadnu prijavu ispita, u iznosu od 30 eura.