Obavještenja

Svečana odbrana magistarskih radova

Obavještavamo Vas da je svečana odbrana magistarskih radova na Fakultetu za politehniku zakazana za 23. februar u amfiteatru As u 15:00h.
Kandidat za odbranu magistarskog rada: Milo Vukčević
Tema rada: Tipološka i funkcionalna analiza domova kulture u Crnoj Gori (1945-2000)
Komisija za odbranu rada:
Prof. dr Zoran Cekić
Prof. mr arh. Milan Vujović
Doc. dr Nikola Marković